De kommande åren satsar Moderaterna tillsammans med Alliansen ytterligare 7 miljarder på skolan.

Målet är att barn och ungdomar ska få mer tid i skolan. Längre tid med lärare som har mindre administration att hantera.  det ska också bli mer matte i skolan. Alla föräldrar ska veta att när barnen kommer hem från skolan har de lärt sig något nytt och blivit väl behandlade.

Vi tror att tidiga insatser är avgörande för  att alla barn ska få en bra start i livet. Vi vill ha mer kunskap i skolan och att varje elev ska få hjälp och stöd att nå kunskapsmålen.  De som riskerar att halka efter ska få rätt stöd redan i lågstadiet och inte på högstadiet som det tyvärr kan ske idag. Nyckeln till kunskap finns hos skickliga lärare som har tid att se alla elever. Vi vill att lärare ska få mer tid att undervisa och lippa onödigt pappersarbete.

Vi satsar också på fler karriärstjänster i förskolan och skolan med högra lön för duktiga och erfarna lärare. Vi kommer också att eftersträva att barngrupperna och klasserna blir mindre alternativt att man ökar personlresurserna i befintliga grupper. Detta måste vi överlämna till proffesionen att bestämma över på varje enskild enhet.

Moderaterna i Kävlinge kommer genom satsningen att få tillgång till 16 miljoner kronor extra att förstärka skolan med. Vi kommer att göra detta på ett ansvarsfullt sätt för bästa möjliga effekt och vi kommer att göra det tillsammans med de som vet bäst hur skolan ska skötas nämligen personalen.

En röst på Moderaterna, både i riksdagsvalet och kommunalvalet garanterar en fortsatt satsning på en skola för alla elever med en tydlig inriktning på  Kunskapsskolan.