Rapport från kommunfullmäktige

m-tesklubba

Idag hade vi årets första kommunfullmäktige. Lite i mörkret kan man säga, eftersom strömmen hade gått i halva Kävlinge. Mötet hanterade tre ämnen denna kväll. Det ena återremitterades eftersom mer diskussion behövdes kring vem som utser vinnare i kommunens priser.

Ärendet om regler och riktlinjer för färdtjänst klubbades dock igenom med enkom bifall. De två stora ändringarna är att alla som har färdtjänst kommer att få åka gratis kollektivtrafik (så fort avtal är skrivet och korten har kommit) samt att funktionshindrade ungdomar och vuxna som studerar i Skåne på internat ska kunna åka fram och tillbaka mellan internatet och hemmet under terminen.

Tredje ärendet var en motion som ansågs besvarad. Ni kan läsa mer på kommunens hemsida under kommun och politik.

Då har vi kört igång!

En ny mandatperiod är inledningsvis alltid intensiv. Nya engagerade personer ska lotsas in i sina roller och nämnder. Utbildningar ska göras för både nya och erfarna politiker och i Kävlinge har vi en ny majoritetssammansättning som ska komma på plats.

Jag har fått förmånen att leda socialnämnden denna mandatperiod och igår hade vi vårt första möte. Ett möte som präglades av formalia och information men också inspiration och glädje.

Ett viktigt beslut vi tog var att fastställa budget och revidera nämndsmålen för 2015. Ett av de viktigaste styrmedlen vi har som politiker. Kommunfullmäktige antog i november 20 stycken nya mål som ska gälla under mandatperioden och i socialnämnden spetsade vi till 4 av dem med egna indikatorer (sätt att mäta så vi når målet). Är du intresserad av att läsa om målen så gå in på Kävlinge kommuns hemsida www.kavlinge.se

Vi lade också till 4 egna socialnämnds mål som komplement.
Ett av dessa är att vår personal snabbt ska kunna identifiera våld i nära relationer och här kommer vi att mäta utbildningstillfällen. Detta gäller i alla våra verksamheter, såväl äldre, handikapp som individ och familjeomsorgen.
Ett annat mål är att utveckla den dagliga verksamheten och flytta den närmre arbetsmarknaden och att arbeta aktivt för att de som kan ska komma närmre ett arbete. Funktionshindrade kan betydligt mer än vad många tror, vi måste ändra synsätt och se allt som dessa personer kan bidra med.
Det tredje målet är att våra brukare ska känna sig delaktiga och ha inflytande och det fjärde inkluderar att Kävlinge kommuns hemvård ska tillsammans med vårdcentralerna i kommunen erbjuda en sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre.

Sammantaget hade vi en mycket positiv och aktiv nämnd – och det ska bli mycket roligt och utmanande att leda omsorgen framåt dessa fyra år.

ANT9-LS Annsofie Thuresson