Det är du som ska ha rätt att välja

Imorgon, den 31 augusti har vi kommunstyrelsesammanträde och ett av ärendena som ska behandlas är ett ärende som kommer från oss i socialnämnden – nämligen ett inriktningsbeslut att införa LOV inom särskilda boende. Vad är då LOV? LOV står för Lagen Om Valfrihet...

Nya företrädare valda på gruppmötet

På gruppmötet den 29 augusti valde vi våra nya företrädare som går in efter Leif Skytte, Britt-Marie Skytte, Johan Andersson, Ulf Hansson och Tommy Almström som har valt på grund av tidsbrist eller flytt att lämna alla eller delar av sina uppdrag. Bildningsnämnden Som...