Det är du som ska ha rätt att välja

Imorgon, den 31 augusti har vi kommunstyrelsesammanträde och ett av ärendena som ska behandlas är ett ärende som kommer från oss i socialnämnden – nämligen ett inriktningsbeslut att införa LOV inom särskilda boende. Vad är då LOV? LOV står för Lagen Om Valfrihet...

Nya företrädare valda på gruppmötet

På gruppmötet den 29 augusti valde vi våra nya företrädare som går in efter Leif Skytte, Britt-Marie Skytte, Johan Andersson, Ulf Hansson och Tommy Almström som har valt på grund av tidsbrist eller flytt att lämna alla eller delar av sina uppdrag. Bildningsnämnden Som...

SD i Kävlinges argument faller platt

I ett utspel på SDs Facebook tycker de att ”vi ska sluta med denna förtur för nyanlända och att de ska ställa sig i kö som alla andra”. Alla andra står inte i kö. Vi kan utgå från att det SD refererar till är de sociala lägenheterna som är inskrivna i...

Fjärrvärme i Kävlinge – ja tack

Kävlinge är en av de orter i Sverige som idag är mest beroende av fossilt bränsle för uppvärmning och varmvatten. Naturgas är ett fossilt bränsle som används i en stor del av Kävlinge och naturgas, som alla andra fossila bränsle, skapar växthusgas. Detta kan knappast...