Årsmötet 2020

Alla medlemmar hälsas välkomna till Kävlingemoderaternas årsmöte, den 2 mars klockan 1800 på Mejerigränd i Kävlinge (Lilla Kulturhuset). Nedan finns all dokumentation och kallelsen, som också skickas ut med brev till alla medlemmar den 6 februari. Det har inte kommit in några motioner inför årsmötet och styrelsen har endast en proposition – att anta policy och handlingsplanen för hot och trakasserier.