Årsmötet 2022

Den 28 februari kl. 18:00 välkomnar vi till årsmöte i Kävlingemoderaterna på Lucy´s. Anmälan görs till info@kavlingemoderaterna.se senast 21 februari.

Alla handlingar kommer att finnas här på hemsidan och hemma hos Stefan Sandor (Vildsvinsvägen 24, 246 52 Löddeköpinge, telefon 0739-606067) minst en vecka före mötet, dvs senast 2021-02-21.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor för mötet, dvs senast 2021-02-14.

 

Kallelse
Handlingar till nomineringsstämman
Handlingar till årsmötet