Kävlinges framtida cykelvägsnät

Under nästa mandatperiod vill jag utveckla Kävlinges cykelvägsnät ytterligare.

En satsning på cykelvägar ger mycket tillbaka till invånarna på flera olika områden. Vi får säkra skolvägar till barnen, vi kan använda cykeln som transportmedel till och från arbetet och vi får bra möjligheter till rekreation och naturupplevelser. Det är en viktig del i arbetet mot målet att bli Skånes bästa boendekommun.

Tyvärr har vår kommun blivit gravt missgynnad när det gäller statliga bidrag till cykelvägar. Vi fick t ex själva bekosta cykelvägen mellan Barsebäckshamn och Löddeköpinge. Cykelvägen från Kävlinge till Lund har blivit flera år försenad och nu när den ska byggas, vill Trafikverket ha dubbelt så mycket ersättning från kommunen än vad man sa från början. ”Vi har räknat lite fel”, säger man.  Men trots dessa motgångar, kommer jag att fortsätta kämpa för att det byggs fler cykelvägar i vår kommun!

Cykling är viktigt! Både som arbetspendling, för barn och ungdomars möjligeter att ta sig runt och som en rekreationsmöjlighet för samtliga på fritiden.

Cykelvägsnätet behöver alltså förstärkas och just nu är det väldigt viktigt att få till stånd en cykelväg mellan Hofterup och Dösjebro. Kommunen har fört intensiva samtal med markägare, men några markägare är tyvärr inte intresserade av cykelväg, så därför kan vi i dagsläget inte bygga hela sträckan. Vi får börja med den delen som är möjlig och avvakta med hur det utvecklar sig med den sista delen.

Trafikverket börjar nu planera för cykelväg från saxtorpsrondellen genom Hofterup i höst. Den kommer att gå längs Grand Prixvägen och kommer att göra cyklandet genom Hofterup/Ålstorp mycket säkrare. Vi hoppas innerligt att det kommer gå fort, då det är många människor som skulle få glädje av en bra cykelväg där.

Det behövs också en cykelväg över Lödde å vid Hög, så att man lättare kan ta sig mellan Furulund och Löddeköpinge och vidare ut mot havet. Dessutom behöver vi en cykelväg från Kävlinge över Västra Karaby till Dösjebro. Den nuvarande är mycket trevlig på sommaren, men en mörk novemberdag är den omöjlig att ta sig fram på.

Vi har tagit fram en cykelledsplan med ambitiösa mål. Jag kommer att se till att vi under kommande mandatperiod kommer att satsa ännu mer på att bygga ut cykelvägnätet i Kävlinge kommun.


Pia Almström
Kommunstyrelsens Ordförande (M)

Nu börjar skolorna igen

Nu börjar skolorna igen

Efter en otroligt torr sommar har det nu blivit nästan höstlikt väder. Detta är sista veckan för min sons första sommarlov – nästa vecka börjar skolan igen för Kävlinge kommuns elever. Eleverna kommer tillbaka till en skola som tillhör det bättre skiktet i landet. Vi...

läs mer

#folkhälsoutmaningen tar fart!

Det bästa sättet att minska trycket på vården och i omsorgen är den förebyggande verksamheten och att öka folkhälsan. Något som vi båda är väl medvetna om både i professionen, som privatpersoner likväl som i den politiska rollen.  Ut och röra på sig helt enkelt. Det...

läs mer