EU flagga

Det som är bra med EU kostar inget. Det som är dåligt är alldeles för dyrt.

Själva grundbulten för EU-samarbetet är den inre marknaden och fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital. Inte bara är dessa friheter avgörande för Europas framgång och framtid, de kostar heller ingenting. De sämsta bitarna av EU är såklart jordbrukspolitiken och alla andra förlegade stödprogram. Och inte nog med att dessa program är moraliskt förkastliga och skadar europeisk konkurrenskraft, de kostar dessutom en väldig massa pengar.

Det som är bra med EU är enkelt. Det som är dåligt är väldigt krångligt.

Vinsten ligger i att vi kan skapa gemensamma regler för att underlätta rörlighet. Med tydliga och harmoniserade regelverk har vi till exempel fått till fri rörlighet för patienter, och vi lyckades sätta stopp för katastrofal fiskepolitik i Sydeuropa. Men samtidigt finns risken att vi ersätter bra regler med sämre, och att vi skapar fler istället för färre regler. Komplicerade regler för märkning och förbud som inte tar hänsyn till lokala skillnader – ibland blir det bara krångligare och sämre i slutändan.

Stora visioner är ingenting utan konkret politik.
Man måste ha en idé om vad man vill att EU-samarbetet ska innebära. Och den idén måste 
avspeglas i alla konkreta frågor man jobbar med. Från att försöka få bort snusförbudet till att minska EU-budgeten. Gemensamma regler krävs för att förverkliga och fördjupa idén om ett gränslöst Europa. Här handlar det om att rösta emot varje budgetökning och varje försök för EU att skaffa sig makt på områden där medlemsstater, eller enskilda individer, kan göra det bättre.
En framgångsrik EU-politik måste vara konsekvent och vara lokalt förankrad.

EU-beslut påverkar i slutändan människor lokalt i vardagen. De stora visionerna om vad vi måste göra för att hålla ihop och stärka Europa måste hänga ihop med hur vi jobbar med konkreta sakfrågor.

Frågor som vi arbetar med i EU-parlamentet

Vi motsätter oss varje ökning av utgifterna och röstar nej till budgetökningar. Mer pengar gör inte EU bättre

Vi arbetar för hållbara fiskekvoter och minskade subventioner till fiskenäringen

Sverige ska besluta över svenska jaktfrågor

Jordbrukspolitiken måste förändras och subventionerna bort, tex sockerkvoterna, tobakssubventionerna, och tullar på jordbruksvaror från utvecklingsländerna

Vi vill ha miljöfrihandelsavtal som avskaffar handelshinder för miljövänliga produkter och förnyelsebar energi

Varför ska du rösta på M i EU valet?
Av samma anledning som du röstar på M i riksdagen
Vi står för öppenhet, mångfald och frihet – en röst för M är en garanti för det även i Europaparlamentet.