Utveckling av Kävlinge kommuns bostadsmarknad

Kommunfullmäktige har idag fattat beslut om att sälja 350-400 lägenheter av KKB:s bestånd och den styrande alliansen ser därmed ökade möjligheter att utveckla Kävlinge kommuns bostadsmarknad. Som ordförande i KKB:s styrelse är jag positiv till detta beslut. Alliansen...

Skärpta regler kring försörjningsstöd

Socialtjänsten har till uppgift att hjälpa människor i kris och/eller nöd. En del av detta handlar om människor i ekonomiska svårigheter. Alla har rätt till hjälp från kommunen när andra möjligheter till hjälp inte finns. Detta är en viktig del av vårt...

Föreningsstödet ska höjas – lika förutsättningar

Vi har många föreningar i kommunen som gör ett fantastiskt jobb på många plan. Idrottsföreningar som med sin verksamhet ökar folkhälsan, föreningar som bidrar till engagemang i samhället bland både unga och gamla och många föreningar som hjälper nyanlända att komma in...