Välkommen till extra årsmöte med Kävlingemoderaterna

På det ordinarie årsmötet den 25 mars sköts punkterna Fastställande av balans- och resultaträkning och Ansvarsfrihet till styrelsen upp. Den nya styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att kalla till ett extra årsmöte där dessa två frågor avhandlas, vilket härmed görs....

Än en gång har staten visat uppenbar nonchalans mot Kävlinge kommun

I hela processen ända från de första diskussionerna om att stänga Barsebäcksverket har staten valt att totalt utestänga kommunen. Vi fick aldrig en chans att ha synpunkter inför stängningen och dess konsekvenser. Det innebar att Kävlinge fick ta alla w för den...

Handlingar till årsmöte

Kallelse till årsmöte samt nomineringsstämman skickades ut för drygt tre veckor sedan till samtliga medlemmar.I dokumenten nedan hittar ni kallelse, dagordning, motioner, valberedningens förslag till styrelse, verksamhetsberättelse samt övrig...