Höjd skattesats är aldrig en bra lösning

En av våra viktigaste uppgifter som politiker är att ta ansvar för att vi får ut så mycket som möjligt för de pengar som vi beslagtagit från kommuninvånarna i form av skatt. Inför budgeten för det gångna året ville Socialdemokraterna att Arbetsliv- och fritidsnämnden...

En modernare vapenlagstiftning

I Sverige finns det närmare 660 000 jägare och sportskyttar. Sportskytte är världens största individuella sport med 50 miljoner utövare. Det finns flertalet olika former och klasser. Det finns något för alla och det är aldrig för sent att börja. Sverige har en av...

Vi fokuserar på Hofterup!

Vi satsar på våra förskolor i hela Kävlinge kommun. Med vårt antagna funktionsprogram möjliggör vi för mindre barngrupper och ny pedagogik när vi renoverar och bygger våra förskolor. Nu har turen kommit till Hofterups förskola. Skönadals förskola byggdes på 70-talet...