Under de senaste 15 månaderna har vi arbetat hårt för att få ner handläggningstiderna för bygglov.

Under denna tiden har ordförande Thomas Lövskog och förvaltningen gått igenom vilka typer av ärenden som finns, vilka förenklingar vi kan göra och hur vi kan arbeta smartare.
Hur kan vi informera om vilka regler som gäller så vi får ner olovligt byggande? Hur kan vi göra det enklare för medborgarna att få med all information som behövs från början i en ansökan? Allt för att erbjuda bättre service och snabbare handläggning.

Redan nu kan vi se en klar förbättring och tiderna har minskat rejält. Då har dessutom inte alla förbättringar slagit igenom ännu.

I början av 2013 låg vi på 12-14 veckors handläggningstid i genomsnitt. De 3 första månaderna i år ligger vi stabilt på 4-5 veckor. Vi har dock många idéer på ytterligare förbättringar.

Man skall också notera att samtidigt har antalet ärenden ökat 12% under förra året.

2014-04-16_14-47-01