Annsofie_på_mlogga

Ja, detta är målet. Idag på socialnämndens möte tog vi beslutet att be kommunfullmäkte ge oss i uppdrag att upphandla driften av det nya LSS boendet som ska stå klart hösten 2015.

Nämnden vardock inte enig i beslutet. Den socialdemokratiska gruppen röstade för avslag och fastställde i sin protokollsanteckning att de vill att all omsorg ska vara i kommunal regi, ha hög kvalité och utvecklas. Att sätta kommunal regi som ett krav för hög kvalité och utveckling är både fel och trångsynt.

Jag är oehört glad för att vi tar steget att upphandla driften –  flera utförare kommer att främja den positiva utvecklingen som finns. Det kommer också att stimulera företagandet inom omsorgen i vår kommun. Det viktigaste  är att vi har en omsorg med god kvalité, där brukarna står i centrum – och att det bara är kommunen kan åstakomma ser inte jag. Tvärt om – mångfald utvecklar och ger möjligheter för brukare, anställda och företagarna.

Redan förra nämnden antogs ett direktiv som gav denna inriktning och redan nu har 5 företag av olika storlekar visat intresse – mycket roligt.

Vad händer nu? Imorgon – den 23 april tas frågan upp i kommunstyrelsen och går allt enligt planen så tas frågan sedan upp i fullmäktige i maj och sedan startar processen.