Pia_med_mloggaVi har konkurrensutsatt parkskötseln i kommunens västra delar och fått en högre kvalitet till ett lägre pris. Varje normal skattebetalare tycker att detta är mycket bra. Men inte Socialdemokraterna. Man har slagits med näbbar och klor för att behålla verksamheten i kommunal regi. Pengarna har tydligen ingen betydelse.
Ett av argumenten har varit att det blir säkert dyrare vid nästa upphandling. Men det ska bli rejält mycket dyrare för att komma upp i det vi betalade när det var i kommunal regi.
När vi ställer frågan vad Socialdemokraterna tänker göra med parkskötseln om de vinner valet får vi inget svar.
Det får vi se efter valet, är inget bra svar till väljarna.
Nu har Socialdemokraterna i Skåne tagit beslut på sin kongress att det fria skolvalet ska slopas om de vinner valet.
Vad kommer det att innebära för alla de barn och ungdomar som valt en friskola eller en kommunal skola som inte ligger närmast?
Förra valet gick Socialdemokraterna till val på ”Mer pengar till de kommunala skolorna”. En återgång till det orättvisa system som fanns i kommunen under det socialdemokratiska styret, där barn i friskolor fick mindre resurser än de barn som gick på kommunala skolor.
För oss moderater är alla barn lika mycket värda oavsett vilket skolval man gjort. Skjuter vi till mer pengar till de kommunala skolorna går automatiskt lika mycket till friskolorna.
Vi företräder som politiker alla barn. Inte bara de som valt kommunala alternativ.
Så vad kommer att hända i Kävlinge om Socialdemokraterna vinner valet?
Väljarna kräver ett besked!