”Ni säger att ni gör ett bra Kävlinge ännu bättre – men vad har ni gjort, kan ni inte räkna upp 10 saker?” – denna mycket relevanta fråga fick vi av en kommuninvånare. Men vi tänkte inte stanna vid 10 saker, här kommer ett axplock av det vi har gjort under mandatperioden för att göra Kävlinge ännu bättre, samtidigt som ekonomin är välskött och skattetrycket är oförändrat.

Vi gör ett bra Kävlinge ännu bättre!

Ombyggnad Ljungenskolan
Nytt särskilt boende – Möllebacken
Handikappomsorgen – kortidsenheten nya lokaler
Nytt kök – Bullerbyn
Ny förskola – Kompassen
Ökad elevpeng, skola
Särskild satsning på IT – läsplattor till alla elever
Kulturvecka i förskolan
Satsning på mer plantering i kommunen
Ny rondell i Lödde
Ny lekplats Kullen
Ny cykelväg Lödde-Barsebäckshamn
Upprustning lekplats Lilla-Harrie
Tredje hemrehab team
Matbussen för äldre
Balansträning för äldre
Ny Lekplats – Löddeköpinge
Matskola
Asfaltering Löddeköpinge
Nya lokaler för dagverksamhet Löddeköpinge
Ekologisk kost över 25%
Beslut på LOV i hemvården
Utveckling av kortidsenheten inom hemvård
Projekt för hälsa och rörelse i handikappomsorgen
Ökade satsningar på daglig verksamhet
Större ekonomiska möjlighet för barn i utsatta familjer
Extra satsning på kulturskolan
Förstalärare i skolan
Framtidens skola
Mattesatsning
Förbättrad utemiljö vid våra särskilda boende
Höjd elevpeng förskola
E-förslag – medborgardialog
Åsikt Kävlinge – medborgardialog
Ny förbättrad hemsida
Ny badbrygga Sjöbobadet
Utegym i Löddeköpinge
Ny gymnastikhall Korsbacka
Kulturhus mejerigränden
Renovering Korsbackaskolan
Ny parkering Tolvåker-bad
Konstgräs Dösjebro
Asfaltering Hofterup
Utegym Furulund
Renovering Kvarngatan
Förenkling – bolag som vill lägga fiber i kommun
Upprustning lekplatser Kävlinge
Utveckling anhörighetsstöd handikappomsorg
Snabbare bygglovshandläggning
Avtal – Midroc – en ny stadsdel i Kävlinge
Ny Nyvångsskola
Förbättrad sopsorteringstation Hofterup
Upprustning lekplatser Dösjebro
Beslut skatepark i Furulund
Ny sopsorteringstation Lilla Harrie
Matsortering – boende och privatpersoner
Parkering Högalid
Pendlarparkering Löddeköpinge
Förenklade bygglov
Satsning på miljöinspektion – bemanning
Meröppet på bibilioteken
Qualis-certifiering av skolor
Nytt LSS-boende Furulund
50% Biogas till uppvärmining i kommunens fastigheter
Cykelväg Björkenäs / Center Syd
Nytt företagsområde Center Syd
Hönshus på Eyragården
Lommabanan – avtal för trafik vid Furulund
Hyresrätter Sandhammaren i Kävlinge
55+ boende Furulund
Qualis-certifiering av förskolor
Asfaltering Kävlinge
Lika vilkor för kommunala och enskilda utförare
Hyresrätter Lödde Centrum
Pulkabacke i Löddeköpinge
Hundrastgård
Utveckling näringslivsenheten
Nätverk Korsbackahallen
Utveckling anhörighetsstöd Hemvården
Extra satsning på måtidsutveckling hemvård/skola/förskola
Uppdatering föreningsbidrag
Ökade bidrag för pensionärs och handikappföreningar
Mottag ensamkommande flyktingbarn / boende
Upprustning lekplatser Furulund
Grön el till kommunens alla fastigheter
Fler pendlarparkeringar vid stationen i Kävlinge
Förbättring ljudvall Löddeköpinge
Förbättrad sopsorteringstation Dösjebro
Mobilt fritidsteam
Ny boulebana Löddeköpinge