En undersökning som Sydsvenskan gjort visar att 22,7% av de tillfrågade kan tänka sig en höjning av skatten till Region Skåne och 80% av dessa vill att pengarna ska gå till sjukvården. Detta slår Sydsvenskan upp som en stor nyhet med rubriken att var fjärde skåning vill höja skatten.

Det är mer anmärkningsvärt att trots rådande opinionssiffror, med en ledning för de rödgröna som går till val på höjd skatt till Region Skåne, så uppger hälften av de tillfrågade att de vill behålla skatten oförändrad. Till detta ska läggas de dryga tio procent som svarade att det tycket att skatten borde sänkas. Med andra ord, över 60% vill inte att skatten ska höjas.

Min uppfattning är att en skattehöjning ytterst sällan når hela vägen ut och leder till några riktiga förbättringar i verksamheterna – åtminstone inte som invånarna märker av. Jag är ingen regionpolitiker och har därför ingen detaljkunskap om deras verksamhet, men jag har svårt att föreställa mig att det är annorlunda där. Innan man ska skjuta till mer pengar till en verksamhet måste man se över varför det behövs mer pengar och vad dessa pengar ska användas till. Något som jag upplever att det finns en stark ovilja till inom sjukvården. Minsta lilla effektivisering eller förändring inom detta område leder omedelbart till att klinikcheferna berättar om hur patientsäkerheten är hotad och att patienter kommer att dö som flugor. Media hänger på och folk blir oroliga.

Trots dessa mörka rubriker i fet stil, speciellt inför semestersäsongen, så tycker alltså bara drygt 18% av de tillfrågade att sjukvården ska få mer pengar via en skattehöjning – inte ens var femte skåning!