Nu har första steget för att restaurera Gillhögen tagits. Idag har arbetet för att åtgärda rasriskerna påbörjats. Det har varit grävande djur som underminerat stenarna som orsakat stora problem.

Samsö

På bilden syns inlägg mellan de stora stenarna. De finns för att hålla allt på plats. Rubbas stödstenarna kan de stora stenarna sätta sig och taket rubbas. Med dagens åtgärder elimineras rasrisken.

Östra Gillhög

I östra delen av gravkammaren syns stödstenarna tydligt.

Svend Illum

På bilden ser vi Svend Illum Hansen som va med på 80-talet när Gillhögen senast renoverades. Han har företaget Nordisk Megalit Restaurering, det enda företaget i norden som bedriver denna form av verksamhet. Det är han som nu leder restaureringen.

Gillhög norr

Bild av Gillhögen från norr.

bild-2

Ingången från öster.

Till hösten kommer utsidan av Gillhögen att göras vid. Ett lerlager läggs på för att stoppa att vatten läcker in. Det kommer att röjas runt högen så den får en ordentlig inramning.

Skyltar som visar sammanhanget i historien kommer att sättas upp så besökare får behållning av besöket.