Jag har de senaste dagarna roat mig med att köra runt och läsa de valaffischer som kommit upp. En som berörde mig extra – tyvärr inte på ett bra sätt var socialdemokraternas affisch ”all äldreomsorg ska vara kommunal”. Varför?

Jo, en bra äldreomsorg med inflytande och hög kvalité är centralt för oss moderater. Vi ser att framgångsreceptet för Kävlinge är inflytande, förebyggande arbete och hög kvalité i utförandet.
Vi har satsat mycket på det förebyggande under mandatperioden. Matbussen, balansträning, hemrehabilitering, nya lokaler för dagverksamhet och anhöringverksamhet är några av satsningarna som har fallit väl ut och gett resultat.

Inflytande är viktigt. LOV har införts på hemservice (städ, tvätt och handling)och beslut har tagit för att införa det även på hemtjänsten (omsorg). LOV är lagen om valfrihet och innebär att när våra brukare får ett bistånd så får de också en lista av utförare som de kan välja mellan. Det innebär att de som vill ha kommunal utförare kan välja det, men de som känner sig mer bekväm med en enskild näringsidkare kan välja det. Det ger våra invånare i allra högsta grad inflytande och medbestämmanderätt.

Kvalité är A & O. I allt vi gör inom all omsorg så sätts kvalité i första rummet. För oss är det viktigare än att det är en kommunal eller privat utförare. Den som kan utföra jobbet effektivt med en hög kvalité ska också göra det. Vi har under mandatperioden tagit beslut både att behålla verksamhet kommunalt för det är bäst, men vi har också tagit beslut att pröva att lägga ut verksamhet för det är bäst ur kvalité och utförande synpunkt.

Under nästa mandatperiod vill, förutom att verkställa beslutet på LOV i hemvården också verka extra för att vi etablerar trygghetsboende i våra huvudorter. Detta för att ge våra äldre en större frihet att välja bostad när behovet uppstår. Ett trygghetsboende är inte bara en bostad, utan det finns även service som vaktmästare, gemensamhetslokaler och omsorgsmöjlighet. Den stora skillnaden mot servicebostad är att den inte kräver ett bistånd. Vi har idag flera intressenter som är intresserade av att bygga och driva denna typen av verskamhet – och efter samtal med våra invånare ser vi också att detta är en efterfrågad och behövd boendeform.

Med en valaffisch som befäster ”all äldreomsorg ska vara kommunal” så innebär det att man river upp båda LOV-besluten – och de invånare som idag har valt andra alternativ, och är mycket nöjda med det enligt våra brukarundersökningar, tvingas att åter bara ha ett alternativ – kommunen. Då ser man inte det hela från brukarperspektiv, från effektivitetsperspektiv, från kvalitéperspektiv utan enbart från en socialdemokratisk princip – allting ska vara kommunalt.

För min del ser jag att det är viktigt att var ödmjuk inför våra invånares medbestämmande rätt och samtidigt ha ordning och reda i finanserna. Vem som utför arbetet – ja, låt den som gör det bäst göra det, utan förutfattade meningar om kommunal eller privat regi.