Kävlinge ligger bra till – det är ingen fråga om det. Inom 30 minuter når vi Helsingborg, Lund, Landskrona, Malmö, Eslöv och lägger vi på ytterligare en kvart når vi Köpenhamn, Trelleborg, Ystad och Kristianstad.

Kollektivtrafik Kävlinge

I ressätt har vi olika val – ta vår egen bil, vara del i en bilpool, samåkning eller nyttja kollektivtrafiken. Från våra huvudorter Kävlinge och Löddeköpinge går flera gånger i timmen tåg respektive bussar till de större städerna. Från övriga orter går regelbundet trafik. Vi har idag även tågstation i Dösjebro och med utvecklingen av Lommabanan kommer vi att få ytterligare en station i Furulund. En kommun, tre tågstationer, flera busslinjer – jag vill påstå att vi har en god kollektivtrafiksituation i Kävlinge kommun.

Kollektivtrafik löddeköpinge

I den politiska debatten så kan man få en annan bild, att vänttiden mellan bussar, bussar/tåg är flera timmar, att det inte finns kollektivtrafik alls. Lösningen som erbjuds är att kommunen ska spendera de kommunala skattepengarna till att köpa fler linjer, fler tider och mer kollektivtrafik. Förslag som minibussar har kommit fram. Detta är inte rätt väg att gå, det är dyrt och kommer bara att gynna ett fåtal, det ser vi idag på resestatistiken. Flera vill förbättra kollektivtrafiken för att de ska åka någon enstaka gång i månaden, men att köpa till bussar för enstaka besök – blir som sagt väldigt dyrt.

Låt oss backa lite. Du som bor i Kävlinge kommun betalar kommunalskatt som i första hand går till skolor och omsorg i kommunen. Du betalar regionskatt som bland annat går till sjukvården, tandvården och infrastruktur. I infrastrukturen ingår kollektivtrafiken. Du betalar alltså redan skattepengar till en kollektivtrafik. När man politiskt menar att vi för mindre grupper ska förbättra genom att köpa kollektivtrafik med kommunala skattemedel så dras detta med andra ord direkt från skola, förskola och omsorgen – inte bra.

Vad är då vår lösning? Jobba med systemet, påverka regionen, påverka skånetrafiken så vi förbättrar tillsammans. Hur gör vi detta? För det första har en medarbetare på kommunen fått ansvaret att hantera förhandlingar och förbättra kollektivtrafiken, inte genom att köpa mer, utan genom att förhandla och samarbeta. Det andra vi gör är att samarbeta med våra regionpolitiker och själva se till att ha goda kandidater i regionen så att vi kan säkra att Kävlinges röst blir hörd, tydligt och högt i regionala sammanhang.

Självklart ska Kävlinge ha en bra kollektivtrafik och självklart kommer moderaterna att aktivt jobba för att ständigt förbättra. Vi gör detta genom att påverka och samarbeta, inte genom att ta pengar från skola, förskola och omsorg. Det är så vi gör en bra kollektivtrafik ännu bättre!