barsebäckverken

Den moderata gruppen tog i kväll ställning för ett ja till folkomröstning om Barsebäcks uddes framtid.

Vi har haft två väl fungerande kärnkraftverk i kommunen. Det har aldrig varit några allvarliga incidenter eller tillbud. Det har varit en massiv politisk enighet om att kärnkraftverken har varit en tillgång, för kommunen, regionen och landet.
Nu är de stänga, efter en politisk uppgörelse mellan socialdemokraterna och centerpartiet. Det gjordes för att socialdemokraterna skulle sitta kvar vid makten.
Alla diskussioner om att Danmark påverkade är fel. Kärnkraftverket placerades vid Barsebäck för att ligga närmare Danmark eftersom de var intresserade av att köpa energi. Annars hade verken troligen legat vid Förslöv eller Åhus.
Nu är de stängda. De kommer aldrig att starta igen. Inget företag vill lägga pengar på en investering där man tvingats stänga av politiska skäl.
Jag är positiv till kärnkraft och inser att den kommer att behövas under lång tid framåt. Men produktionen kommer inte att ske i Kävlinge kommun. Det är en epok som är slut.
Då måste vi tänka på vad som ska komma efter. Det beslutet ska fattas av Kävlinge kommuns invånare. Det är vi som kommer att påverkas mest av besluten.
De ska fattas lokalt. Inte i Stockholm eller Bryssel. Inte heller i EOns styrelserum.
Därför är jag av den bestämda uppfattningen att en folkomröstning är nödvändig. Hur ska vi annars kunna ta ställning till den framtida användningen av Barsebäcksudde om vi inte vet vad kommuninvånarna tycker.
Vill vi ha ett mellanlager som riskerar att bli permanent eller vill vi ha bostäder och verksamheter som främjar kommunens utveckling.
Vi politiker ska inte vara rädda för att fråga om invånarnas åsikter. De kanske inte överensstämmer med vad man själv tycker, men det är majoriteten som ska avgöra, det är det som demokratin går ut på.