Enligt många belackare i skoldebatten är skolan i fritt fall. detta gäller inte i Kävlinge kommun.

Vår satsning på Framtidens skola har gett resultat.

Alla årskurser har höjt sina meritvärde mella 2013 och 2014.  En riktigt rolig notering är att Korsbacka gått fram rejält i 9:an och har högst värde totalt i kommunen.

För oss moderater är det viktigast för framtiden att säkra denna utveckling. Detta kan bara göras genom en ständig utveckling av pedagogiken och miljön på våra skolor en satsning som pågår både på Nyvång, Korsbacka och Tolvåker.

De resurser som krävs för att våra barn och ungdomar ska fortsätta utvecklas kommer att säkras och vi kommer att se till att allt stöd som behövs för att varje enskild elev ska nå sin potential tas fram.

Som vi ser det böjar detta redan i förskolan och det är därför viktigt att kopplingen mellan förskola-skola förbättras. Detta kommer att ske genom det nätverk som skapas med karriärstjänsterna på respektive nivå.

Vi kommer inte att ge oss förrän varje barn fått sin chans att utvecklas utifrån sina förutsättningar och även om en topp-20 placering är positiv är det viktigare att våra barn och ungdomar i Kävling lyckas för deras framtids skull.

Vi har en fantastisk resur i vår personal och vi kommer att arbeta med att försöka ge dem mer tid till lärande  och mindre tid till administration.

Kävlinge är ska förbli en bra kommun att utvecklas i.

Leif Skytte (m)

Ordförande Bildningsnämn den