Åsa Linderborg ondgör sig i Aftonbladet över RUT-avdraget som idé och kallar det en skitpolitik.
Alla har inte råd att använda sig av RUT-avdragen för att få sina hem städade, det är helt riktigt. Alla har inte heller en ekonomisk situation som gör att de kan köpa en villa och utnyttja ränteavdrag i deklarationen. Eller möjlighet att installera solceller på taket med statliga bidrag för att sänka sin elkostnad. Eller möjlighet att köpa en miljöbil med statliga subventioner. Den med svagare ekonomi får hyra sitt boende, betala dyrt för elen och vara utan bil eller kör en bensinslukande skruttig bil.
Utan dessa subventioner skulle miljöpåverkan vara större och många i RUT-branschen vara arbetslösa. Alternativt jobba svart. Utan subventioner skulle bara de allra rikaste ha råd, nu är det fler som har råd med städhjälp, fönsterputsning och att göra miljöinsatser och det är bra för Sverige.
Att RUT-systemet är skattefinansierat är bara en del i hennes resonemang. Hon argumenterar i samma anda som Ali Esbati(v) och kallar alla dessa företagare för tjänstefolk. I hennes och Alis värld är det uppenbarligen förnedrande att utföra arbete i någons annans hem. Är det lika förnedrande för en målare som målar om hemma hos någon? Alla jag känner som inte lider av någon sjukdom eller har ett handikapp kan måla en vägg. Men långt ifrån alla jag känner skulle göra det lika bra som en professionell målare, långt ifrån alla skulle känna att de vill lägga den tid det tar och därför ringer de en målare som utför jobbet. Och får det subventionerat via ROT-avdrag. Jag ser ingen större skillnad mellan det och någon som städar i någon annans hem.
Om möjligheten till RUT-avdrag försvinner kommer färre människor att ha råd med dessa tjänster vilket oundvikligen resulterar i att många av dessa företag får lägga ner och de anställda blir utan jobb. Det är fler som jobbar, inte färre, som Sverige behöver. En del av dessa fd anställda kan säkert fortsätta med samma sak fast i ”anställningsformen” svartjobb. Om nu Åsa Linderborg och Ali Esbati
värnar om dessa människor är detta inte rätt väg att gå. Svartjobb är aldrig bättre för vare sig utföraren, beställaren eller samhället, annat än möjligen i det mycket korta perspektivet. Inga arbetsmiljöregler tillämpas, farliga klättringar och tunga lyft kommer inte längre att sällan rapporteras – de kommer aldrig att rapporteras. Utföraren får inte rätt till pension, beställaren har ingen garanti på jobbet och vi alla går miste om skatteintäkter till våra gemensamma behov som vård, skola och omsorg.
För oss moderater är alla jobb viktiga även om de utförs i någons hem. Det är bara om fler jobbar, och gör det vitt, som vi kan få mer resurser till välfärden.