Denna nyhet är mer än 3 år gammal

24 augusti, 2014

Vem ska betala?

Här följer ett blogginlägg som vår riksdagskvinna – Boriana Åberg – har bett mig att lägga upp.
Titlen är ”Vem ska betala?”

Valdagen närmar sig och löftena från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet hörs ännu stärkare. Oppositionspartierna slår på stora trumman att det ska satsas mer pengar på allt, men när det gäller finansieringen är det tyst. Visserligen har det föreslagits skattehöjningar på ungdomsjobb, restauranger och transporter på drygt 20 miljarder kronor, men dessa räcker inte ens till att infria en tredjedel av vallöftena. Ytterligare skattehöjningar måste därför fram.

Exakt vilka skatter det handlar om kan bara Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet svara på, men troligen utgår de från skattehöjningar som de olika partierna driver som sina profilfrågor. Riksdagens Utredningstjänst har beräknat hur förslagen om höjda inkomstskatter, avskaffat RUT- och ROT-avdrag samt höjda bensin- och dieselskatter skulle slå mot hushållen här i Kävlinge kommun:

För en tvåbarnsfamilj där den ena föräldern jobbar som akutsjuksköterska och den andra som ingenjör handlar det om 19 600 kronor årligen i extra skatt. Med de av Socialdemokraterna i Kävlinge och Socialdemokraterna i region Skåne utlovade skattehöjningarna blir det 26 750 kronor!

Under de senaste åren har den svenska hushållen fått en mycket bättre ekonomi, tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik. Ordning och reda i statens finanser har skyddat oss från nedskärningar i välfärden. Den viktigaste frihetsreformen, jobbskatteavdraget, har gett de flesta en 1000-lapp mer i plånboken varje månad.

Denna utveckling hotas nu av Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets jakt på finansiering för att täcka de ökade bidragskostnader och andra minde genomtänkta förslag. Den fortsatta vänstervandring som de två radikala partierna pressar Socialdemokraterna till kommer med ett högt pris för hushållen i Kävlinge kommun. Det är fel väg att gå.

Vi behöver istället fortsätta ansträngningarna för att fler ska få ett jobb att gå till. Dit når vi inte genom att straffbeskatta Sveriges hushåll. Stefan Löfven, varför är det barnfamiljerna som ska behöva betala för en eventuell vänsterregerings vidlyftiga bidragshöjningar?

Boriana kampanj 3

Boriana Åberg (M)
Riksdagsledamot Kävlinge

Ta ställning och dela artikeln