m-tesklubba

Idag hade vi årets första kommunfullmäktige. Lite i mörkret kan man säga, eftersom strömmen hade gått i halva Kävlinge. Mötet hanterade tre ämnen denna kväll. Det ena återremitterades eftersom mer diskussion behövdes kring vem som utser vinnare i kommunens priser.

Ärendet om regler och riktlinjer för färdtjänst klubbades dock igenom med enkom bifall. De två stora ändringarna är att alla som har färdtjänst kommer att få åka gratis kollektivtrafik (så fort avtal är skrivet och korten har kommit) samt att funktionshindrade ungdomar och vuxna som studerar i Skåne på internat ska kunna åka fram och tillbaka mellan internatet och hemmet under terminen.

Tredje ärendet var en motion som ansågs besvarad. Ni kan läsa mer på kommunens hemsida under kommun och politik.