helping hand

Tisdagen den 17 november hade vi socialnämnd – en nämnd full med information och ärende. Några av de viktigaste kan du läsa nedan:

Öppenvård Barn/Unga/Familj
Ett beslut innebär att vi nu gör om strukturen för öppenvården för barn/unga/familjer i kommunen. Hur då och varför? I juni lade kvintetten ett direktiv om att utreda bland annat vad öppenvården har för målgrupp, vad vi har för kompetens, om vi ska ha kommunal öppenvård eller om vi ska köpa upp tjänsterna.

Nu blir det en kombination. En tydlig målgrupp är identifierad för den kommunala öppenvården, ett tydligt uppdrag och en resursfördelning som innebär att man får finansiella medel efter de uppdrag man får gör att vi nu får en ännu mer tydlig, professionell och effektiv vård. För de som inte tillhör målgruppen för den kommunala öppenvården köper vi istället en mer specialiserad vård.

För oss som moderater är det oerhört viktigt att vården är individuell, hög kvalité och effektiv. Detta är ett stort steg i helt rätt riktning. Genom tydlighet, riktlinjer och mål så kommer vi att kunna hjälpa fler på ett bättre sätt med samma medel. Om ett år har vi begärt uppföljning och vi kommer att följa utvecklingen noggrant och med stort intresse.

Kundlöfte LSS-verksamhet
Det är alltid en intressant diskussion enbart i begreppet kundlöfte. Det slår aldrig fel i att oppositionen inte vill kalla det för kundlöfte för vi har inga kunder – något som vi ser är ett bra synsätt och det är naturligt att kalla våra löfte till våra invånare för just kundlöfte. Nåväl igår tog vi fyra nya löften inom LSS-verksamheten. Det är till våra deltagare i daglig verksamhet, på våra gruppbostäder, i vår korttidstillsyn och korttidsvistelse som får tydliggjort vad de kan förvänta sig från oss som kommun.

Löftena är tydliga och är en viktig del i det kvalitetsarbete som vi kontinuerligt arbetar med. En av våra LSS-verksamheter drivs av Attendo men givetvis har även de som bor där samma löfte från oss som kommun.

Föreningsbidrag
Föreningsbidrag delas ut i november och socialnämnden har tre område som får, dels våra pensionärsföreningar inom ramen av hemvården. Dels våra handikapporganisationer inom ramen för handikappomsorgen. Båda dessa har tydliga reglementen som styr vad föreningarna får i bidrag baserat på antal medlemmar.

Vi har också föreningsbidrag inom IFO där vi gör en bedömning av vad de bidrar med i vår kommun. Igår gjorde vi en förändring mot liggande förslag och det var att öka nattvandrarnas föreningsbidrag med 15000 kr, med kravet att vi får in skriftlig redovisning från 2015 vad pengarna har använts till och sedan givetvis även för 2016. Vi ser det goda arbetet nattvandrarna gör och i våra dialoger har vi också förstått att med dessa medel kan de göra mycket mer vilket ökar tryggheten i hela kommunen. Därför är det en satsning som vi initierade och som vi var glada att vi fick stöttning för hos de andra partierna.

Ni vet väl att ni på kommunens hemsida alltid kan hitta protokollen från nämnderna och där kan få mer information om vad som tagits beslut om?