I onsdags var det åter bildningsnämnd. Nämnden påbörjades av en genomgång av ”Projektplan Hälsa” som framfördes av Monika Dora vår folkhälsopedagog. Projektet tillkom då vi som många andra kommuner har sett en trend i ökade sjukskrivningar och vill naturligtvis få ner denna trend.

Vi fick återrapportering från uppföljning av städavtal och en genomgång hur kontroller genomförs och hur man mäter de olika städnivåerna i våra skolor och förskolor.

Miljötillsyn förskolor återrapporterades och lades till handlingarna.

Stipendiaterna för Stiftelsen Nils Andréassons minnesfond 2015 tilldelades och i år var det 23 stipendiater, alla studerande i kommunen. Totalt fördelades 645 250kr. Läs mer om de olika priser och stipendier vi har i kommunen.