Denna nyhet är mer än 3 år gammal

18 december, 2015

Fler bostäder i Barsebäcks by.

I måndags tog kommunfullmäktige beslut om en detaljplan i Barsebäcks by som gör det möjligt att bygga 42 nya bostäder, främst radhus.
Bostadsbristen är stor i praktiskt taget hela Sverige, men speciellt stor i Skåne. Det ordnas konferenser och temadagar i ämnet ”Hur kan vi bygga mer?”
Vad har då 42 småhus för betydelse kan man undra? Det är ju små och billiga lägenheter som behövs mest!

Bostadsmarknaden är komplicerad. Det är svårt att bygga nya, billiga bostäder. Hyresregleringen gör också att konkurrensen snedvrids. Men när man bygger nya, lite större bostäder startar man flyttkedjor. De som flyttar in i det nybyggda lämnar ofta en annan, kanske lite mindre bostad. Dit flyttar någon som bor i en billig etta och vill byta upp sig. Ibland lämnar två personer var sin mindre bostad och bildar nytt hushåll tillsammans.

Lunds kommunala bostadsbolag gjorde en undersökning i våras som visade att 19 nybyggda radhus ledde till att 48 hushåll fick en ny bostad. Byggande av små lägenheter är viktigt för att ungdomar ska kunna flytta hemifrån, men LKFs undersökning visar att byggande av större lägenheter leder till att det blir fler mindre lägenheter lediga i andra delar av beståndet.

Därför är det viktigt att vi bygger alla slags bostäder i Kävlinge. I förra veckan tog vi också beslut om att Bonum ska bygga ca 50 seniorbostäder centralt i Kävlinge. Vår förhoppning är att det ska leda till ännu fler flyttkedjor och nöjda kommuninvånare som för möjlighet att flytta till den bostad de vill ha.

Pia kommunhus Pia Almström

Ta ställning och dela artikeln