Denna nyhet är mer än 3 år gammal

27 december, 2015

Regeringen visar återigen stor brist på handlingsförmåga!

I den akuta flyktingsituation som är den verklighet kommunerna måste hantera varje dag krävs förändringar och förenklingar. Men regeländringar för att underlätta och möjliggöra kommunens flyktingmottagning går mycket långsamt.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) tog för två månader sen fram förslag på nödvändiga åtgärder och regelförändringar som skulle underlätta för kommuner och landsting i flyktingsituationen.

Listan lämnades till regeringen men mycket lite har hänt. Av 55 förslag är fyra genomförda och sex väntar på besked om genomförande eller ska snabbutredas.
I övriga 45 förslag saknas någon som helst besked.

För att kommunerna ska klara av sitt åtagande är det ytterst viktig att förslagen genomförs. Regeringen visar återigen stor brist på handlingsförmåga och beslutsvilja!

Här kan du läsa hela SKL förslag om regeländringar och vad som har gjorts:
2015-12-10-Behov-av-regelandringar-med-anledning-av-flyktin

Pia kommunhus Pia Almström

Ta ställning och dela artikeln