Denna nyhet är mer än 3 år gammal

15 december, 2015

Revidering av avgifter, en het debatt!

gammal ung hand

Igår, den 14 december, togs beslut om en revidering av hemvårdens avgifter. En riktigt het debatt föranledde beslutet, där argument som ”ja, det låter ju som om de som har pengar får betala och det är ju bra, men jag yrkar ändå avslag (V)”, ”vi har inget emot att människor själv får välja, men vi vill bara ha kommunala utförare (S) och ”ja, jag önskar att jag förstått detta innan, men vi har lagt en motion om trygghetstelefoner och därför yrkar vi avslag (SD).

Hur kommer detta sig? Svaret är att debatten inleddes med en utförlig genomgång som visade på kommunens förutsättningar, bakgrund, analys, förslag, effekt och slutsats av mig i egenskap av ordförande i socialnämnden. Varför gjorde jag detta? Därför att det var tydligt från tidigare protokollsanteckningar att oppositionen inte alls förstod, eller orkade, sätta sig in i hur avgiftssystemet inom hemvården fungerar.

Vi har, liksom många andra kommuner, utmaningar i växande volymer och svårigheter i att rekrytera kompetent personal. Den tekniska utvecklingen går framåt och erbjuder tryggare, säkrare men något dyrare lösningar inom vissa områden. Med anledning av detta såg vi att vi måste fokusera på kommunens kärnverksamhet, nämligen omsorg och vård. Våra servicetjänster (städ, tvätt och handel) är inte en kärnverksamhet. Här finns en blommande marknad med RUT-bolagen och, i ärlighetens namn, är det rimligt att vi går in och kraftigt subventionerar städning med skattemedel så att vi tränger bort marknaden? Är det det som socialnämnden ska använda sina pengar till?

Svaret är nej. I förslaget som vi lade, och som bifölls efter votering, sänkte vi avgifterna på vår kärnverksamhet, nämligen på omsorg och vård, samtidigt som vi höjde avgifterna för städningen. Trygghetstelefonerna höjdes också med anledning av att vi byter till ny, säkrare och tryggare teknologi. Vår bedömning är att detta inte kommer att öka intäkterna nämnvärt, men vi får effekten att fler väljer att anlita RUT-bolag för städning för att få en billigare tjänst och då kan vår personal fokusera på omvårdnaden, kommunens kärnverksamhet som är viktigast.

Men, är detta rimligt? Vi hör hela tiden om de fattiga pensionärerna. Varför ska den svagaste gruppen betala? Svaret är enkelt, det ska de inte.
Inom hemvården tar vi bara ut avgifter om hen i fråga har betalningsutrymme. Vad innebär det? Alla ska ha kvar ett visst belopp (ca 5000 kr) att leva på efter att hen betalt hyra och avgifter och har hen inte det så blir man avgiftsbefriad.
Men, om man har mycket hjälp? Då kan det bli hur dyrt som helst! Nej, det blir det inte. Det finns nämligen ett maxbelopp (1780 kr/månad år 2015), så oavsett insatser betalar man aldrig mer än maxbelopp.

Så vad blir kontentan? Att de fattigaste och mest sjuka inte påverkas av avgiftsrevideringen alls, mer än att de kan få lägre kostnader (därav (V) citat ovan). De som påverkas är de som har pengar och de kan också välja annat alternativ.

Så, hur många pratar vi om? Kävlinge har drygt 5500 pensionärer. 768 av dem hade i höstas hemvårdsinsatser. 422 av dessa hade maxtaxa, 181 reducerad eller 0-avgift. De påverkas inte av revideringen. Kvar är 165 personer som påverkas, 21%… med betalningsutrymme och alternativ. Lägg till knappt 380 personer som får en höjning av trygghetstelefonen (fler har telefonen men ingår i de som har maxbelopp) så har du hela bilden. De fattiga drabbas inte, de mest sjuka drabbas inte, kommunen går mer över och utför vår kärnverksamhet och våra kunder får en tryggare, säkrare trygghetstelefoni.

Detta var helt klart för bra för att vara sant för vänsterblocket och istället för att lyssna och ta till sig fakta så avslår de förslaget, avslår…
S tillsammans med SD och V föredrar alltså en otrygg gammal trygghetstelefoni (de digitala investeringarna kan inte göras utan revideringen), att vi kraftigt subventionerar städtjänster och har högre avgift på vård och omsorg. Ja, du ser rätt! Hade avslaget gått igenom hade detta varit effekten.
S till och med drog till med skatteökningskortet (som tydligen är en universell lösning på allt) samtidigt som de anklagar oss för att ”vältra över kostnader på pensionärerna”. Argumenterar man så har man inte förstått någonting. Är det något som vältrar över kostnader är det S ständiga skatteökningar. Minns du? Avgiftssystemet gjorde att de fattigaste och mest sjuka inte påverkas. Det var ju faktiskt bara knappt 545 av 5500 som fick reviderade avgifter. En skatteökning? 5500 pensionärer får mindre i fickan. Alla påverkas. Den fattiga med bara garantipension får 200 kr mindre per år att leva på, snittpensionären 720 kr…. Snacka om att vältra över kostnader på pensionärerna!

Jag är tacksam för att kvintetten består av kloka partier som har förmåga att lyssna, räkna och göra det som både är bäst för kommunen och för våra pensionärer.

Vi står för trygghet, för låga avgifter på omsorg och vård. Vi tror på marknaden och individen. Vi vet att saker som låter bra kan vara sanna. Vi står för de svaga och sjuka. Vi vältrar inte över kostnader på svaga grupper. Vi kommer att fortsätta att utveckla vår kommun, för en hemvård i toppklass.

Annsofie   Annsofie Thuresson

 

Ta ställning och dela artikeln