Denna nyhet är mer än 3 år gammal

16 december, 2015

Så har det hänt igen…

Så har det hänt igen. Ännu ett blivande flyktingboende står i ljusan låga, denna igång i min gamla hemkommun Bjuv. Jag antar att man får vara tacksam för att dessa klent begåvade människor som sysslar med sådant än så länge hållit sig till tomma byggnader.

Man kan naturligtvis ha olika åsikter om svensk flyktingpolitik – det ligger i begreppet demokrati. De bränder som anlagts kan säkert ses som ett extremt sätt att yttra sitt missnöje mot den förda politiken, men inte nog med den fara det utsätter människor för så är det helt missriktat och kontraproduktivt.

Inte sällan förs debatten utifrån att flyktingmottagandet kostar pengar som tas från gamla och sjuka. Det är en förenklad bild av verkligheten, men det finns korn av sanning i den.
Regeringen bestämmer hur många som ska tas emot och lägger över det praktiska och till viss del det ekonomiska ansvaret på kommunerna. Ersättning betalas ut till kommunerna men på en sådana nivå att det i bästa fall inte kostar kommunen något – om kommunen kan ta emot flyktingarna inom kommunen i egen regi. När regerings förlängda arm, Länsstyrelsen, eller Migrationsverket helt frankt skickar över fler än vad kommunen har kapacitet för måste kommunen köpa platser på annat håll. De extra kostnader kommunen får för detta få man ingen extra ersättning för. De pengarna måste tas från annat håll, något som kan komma att påverka annan verksamhet i kommunen.
Vägrar kommunen ta emot de anvisade flyktingarna kommer man ändå få stå för kostnaderna plus ett vite för att man vägrat. Det blir ännu dyrare, och ännu mindre pengar till annan verksamhet.

När ett flyktingboende brinner, som nu i Ekeby, drabbar kostnaderna för branden kommunen. Kostnaderna för att ge flyktingarna som skulle bo där ett hem kommer kommunen ändå att få betala när de får köpa platser på annat håll.
Pengar som kanske skulle gått till gamla, sjuka eller andra saker som är viktiga i kommunen. Det skulle förvåna mig mycket om inte Bjuvs kommun kommer att fortsätta med planerna och bygga upp boendet igen, när elden slocknat. Så, till de som tycker att man lyckats få bort ett flyktingboende som man inte vill ha kan jag bara säga att resultatet är bara att det kommer att kosta kommunen ännu mer pengar.

Värnar man om resurser till kommunens invånare, till vård, skola och omsorg mm så är det fel väg att gå att protestera mot flyktingboende i kommunen. Det är det bästa sättet att hålla nere kommunens kostnader för Socialdemokraternas och Miljöpartiets flyktingpolitik på riksplanet. Kommunerna har inte mycket att säga till om när regeringen pekar med hela handen.

Johan Ericsson Johan Ericsson

Ta ställning och dela artikeln