Nedanstående är ett personligt blogginlägg. Kävlingemoderaterna hänvisar till det officiella uttalandet från styrelsen som du finner här.

 

Det är ingen mänsklig rättighet att ha en badanläggning på orten där man bor. Man kan lätt få intrycket att det är den allmänna uppfattningen när man läser inläggen på olika Facebook-forum de senaste dagarna.

En badanläggning är inte ens något som kommunen enligt lag måste ha. I vår kommun, med 30.000 invånare, har vi två. Det finns det historiska skäl till, Kävlinge och Löddeköpinge var två kommuner när baden byggdes. De ska ersättas med ett, det är så vitt jag vet alla partier överens om.

När vi politiker fattar beslut gör vi det utifrån hela kommunens bästa. Vad som är hela kommunens bästa är ingen exakt vetenskap, det finns det olika uppfattning om i varje enskild fråga.

De senaste dagarna har det kommit kreativa förslag och erbjudande från olika aktörer, markägare upplåter mark för ett bad, entreprenörer erbjuder sig att bygga ett bad etc. Erbjudanden som låter fantastiska men låt mig nu klargöra några saker.

Förslaget att badet ska ligga i Kävlinge grundar sig på flera parametrar. Satsningen på stationsstaden är en, att det bor fler människor i Kävlinge/Furulund än i Löddeköpinge är en annan. Bättre kommunikationer är ytterligare en.

Anledningen till att vi föreslagit att ett nytt bad ska ligga i Kävlinge och inte i Löddeköpinge beror inte på att vi saknar mark i Löddeköpinge. Kommunen äger en hel del mark i Löddeköpinge. Hade vi velat bygga det nya badet i Löddeköpinge hade vi kunnat göra det på mark vi redan äger.

Argument för att ett bad ska placeras i Löddeköpinge för att Lödde SK har så bra och viktig verksamhet är lokalpatriotiskt och närmast att betrakta som en partsinlaga. För den som ser till hela kommunens bästa är inte Lödde SK:s verksamhet mer värd än SS Idens. Det är två föreningar som båda har en bra verksamhet.

Förslag, idéer och erbjudandet från lokala entreprenörer om att uppföra bad i Löddeköpinge låter ju bra. Det finns en stor hake, ska kommunen vara finansiär kräver lagen att vi upphandlar det enligt LOU. I praktiken betyder det att det inte alls är säkert att den lokala entreprenören är den som får uppdraget.

Enda sättet gå runt detta är att en entreprenör bygger ett bad, utan några som helst garantier från kommunen. När badet väl står där kan kommunen hyra in sig där, men det måste byggas helt utan några förpliktelser från kommunen.

Förbinder kommunen sig att använda sig av ett privat bad innan det är byggt, ska själva bygget ändå upphandlas enligt LOU men med entreprenören som beställare. I princip skulle då ett byggföretag behöva låta en konkurrent bygga deras bad.

Nu har beslutet skjutits lite på framtiden för att alla partier ska fundera en vända till på vad som är det bästa för hela kommunen. Det är inget lätt beslut, hade det varit det hade beslutet redan varit fattat.

Johan Ericsson Johan Ericsson