årsmöte 2016-2   årsmötet 2016

Den 7 mars hade Kävlingemoderaterna sitt årsmöte. Ett aktivt, engagerat och debattintensivt möte.

Vi startade med mat och en föreläsning med Fredrik ”Figge” Johansson som berättade om den politiska utvecklingen det senaste året och hans tankar inför framtiden.
Fredrik Johansson ÅR2016

Sedan upptogs mötet och 6 motioner behandlades. Motioner som berörde område som integration, eventstrategi, attraktiviteten kring kustzonen, fritt skolval och en bättre skola.

Alexandra och Nelly, två av våra medlemmar som är aktiva i MSU hade lämnat in en välskriven och bra motion kring en bättre skola. En motion som handlade om integration, elevdemokrati och ohälsa. Moderaterna i Kävlinge ställde oss bakom att vi ska vara skolans röst, mentorer i skolan och en förbättrad elevdemokrati. Mycket av det som framfördes kring ohälsa är mycket bra tankar som vi nu tar med oss in i det fortsatta politiska arbetet. Det är oerhört roligt och berikande att få in dessa motioner från skolungdomar.

En annan motion handlade om integration om nyanlända, som breddades något, men antogs i sin helhet. Här tog Moderaterna i Kävlinge beslut om helheten kring integrationen. Vi tog tydlig ställning mot tillfälliga, låg-kvalitet bygge som exempelvis paviljongboende. Istället vill Moderaterna i Kävlinge se ett ökat byggande, en jämn placering av nyanlända över hela kommunen i permanenta bostäder. Motionen beskrev också en utbildningsmodell, praktik, samarbete och fler kontaktytor.

Vi valde också Moderaterna i Kävlinges styrelse 2016. Johan Ericsson omvaldes som ordförande, Annsofie Thuresson nyvaldes som vice ordförande. Boriana Åberg och Christian Lindblom omvaldes som ledamöter samt Johan Andersson, Patrik Bengtsson och Kjell-Arne Ohlsson nyvaldes som ledamöter. Pia Almström är i sin roll som KSO in-adjungerad i styrelsen. Anders Lindvall, gruppledare och Caroline Kjellander MUF är självskrivna ledamöter.

Vill du veta mer kan du kan läsa motionerna och yttrandena i sin helhet på vår hemsida. Årsmötet var startmötet för vårt politiska utvecklingsarbete. Nästa steg är den 9 april då vi har politiskt forum och kommer ägna dagen åt föreläsning och politiskt utvecklingsarbete.

Moderaterna i Kävlinge lovar fortsatt framgång för hela kommunen.

Annsofie  Annsofie Thuresson