Så kom det, förslaget kring regionsammanslagningen. Regionutredningens indelningskommitté föreslår ”6 jämnstora regioner”, till skillnad från dagens 21 regioner och län.

Regionfördelning

Hur ser det ut för Skåne? Förslaget är att Skåneregionen, som redan idag består av 1.3 miljoner invånare och 33 kommuner, slås samman med Blekinge vilket ökar regionen marginellt invånarmässigt till 1.4 miljoner invånare och 38 kommuner men markant i yta.

Varför kommer detta förslaget fram? Främsta skälet som förs fram är att ”det handlar om att minska antalet administrativa gränser, som ofta spelat ut sin roll”, samt att ”dagens indelning är i grunden orättvis. Vi har tre stora regioner, Stockholm/Gotland, Västra Götaland och Skåne och resten är uppdelat i 18 små län”

Så, minska administrativa och samarbetsgränser? Skåne räknas redan som stor region men ska ändå utökas? Hur kan detta öka effektiviteten i Skåne? Är gränsen mot Blekinge så avgörande? Hur minskar vi den administrativa bördan genom att slås ihop?

Svaret är inget. Det är drygt 20 år sedan vi gjorde sammanslagningen mellan Malmö och Kristianstad län. En sammanslagning som gjorde en stor-region och som har gett samordningseffekter men det tar tid innan vi ser detta.

Att tänka administrativt är helt fel – vi måste tänka funktionellt. Skånes funktionella region är den samtliga skånska kommuner har gått med i nämligen Greater Copenhagen. Vi tänker väster ut, vi tänker söder ut, inte uppåt. Vi tänker funktionellt. Var finns arbetsmarknad? Var finns jämnstora och större samarbetspartner. Var ser vi möjligheter till bättre effektivitet? Svaret till detta idag är Greater Copenhagen, inte regionsammanslagning med Blekinge. Den eventuella administrativa vinsten tillsammans med Blekinge är försvinnande liten till skillnad av vad ett bra samarbete inom Greater Copenhagen ger för vinster för alla skånska invånare.

För Kävlinges del? Vi har tagit ställning. Vi ser ingen anledning att rita om kartan som en administrativ åtgärd. Vi ser oss som en del av samarbetet vi har gått med i. Region Skåne och Köpenhamn.

Annsofie Annsofie Thuresson – Moderaterna i Kävlinges representant i Region Skåne.