Denna nyhet är mer än 3 år gammal

1 april, 2016

Hur får vi igång byggandet av hyresrätter?

Jag anser att det är bra att vi i Kävlinge har ett kommunalt allmännyttigt bostadsbolag. Bolaget kan hjälpa kommunen i samhällsbyggandet. Vi kan styra bolaget att bygga nya bostäder där vi vill att det ska byggas och vad vi vill ska byggas. Detta är till gagn för kommunens utveckling, även om det ur ett moderat perspektiv, rent ideologiskt är tveksamt om en kommun faktiskt ska äga ett bostadsbolag.

Vårt bolag, KKB, har en helt dominerande ställning på hyresmarknaden i kommunen och det är inte bra. Vi behöver få i fler aktörer för att få konkurrens på marknaden och få igång bostadsbyggandet.  Enligt KKB:s vd kan man bygga runt 60 nya lägenheter om året utan att äventyra företagets ekonomi. Det är ungefär, siffermässigt, jämförbart med Malmö och MKB. Tio gånger större stad, tio gånger fler lägenheter och förra året byggde man 500 nya lägenheter. Men vi vet att detta räcker inte, vi behöver mer hyresrätter i kommunen, och det nu.

Problemet med att få in nya större aktörer ligger i att det krävs en viss volym för att en ny aktör ska få ekonomi i sin etablering på orten. Varför? För att kunna etablera områdeskontor på orten och anställa personal för underhåll krävs som sagt att volymen av lägenheter är tillräckligt stor. Ett företag kan inte etablera sig med 60 lägenheter som bas – det handlar istället om flera hundra lägenheter. Att bygga detta har även ett privat bolag svårt att mäkta med att bygga på kort tid.

I fler kommuner har man sålt av delar av det kommunala bolagets bestånd till en intressent som samtidigt förbundit sig att inom en viss tid bygga ett antal nya lägenheter.

Vi som är med i den strategiska beredningen (vilket är representanter från alla partier i kommunfullmäktige) i kommunen har fått lyssna på Eslövs erfarenheter, där gjort precis detta. Några av oss har också fått träffa ett par företag som är intresserade av att etablera sig på Kävlingemarknaden på dessa premisser. Om KKB säljer runt 500-600 lägenheter till en väletablerad aktör så förbinder de sig att bygga 300-400 ytterligare lägenheter. Försäljningen skulle dessutom generera kapital till KKB som skulle möjliggöra att bolaget kan bygga mer än de 60 lägenheterna per år.

Vi behöver fler bostäder i kommunen, alla typer av bostäder. Att bygga 60 hyresrätter per år räcker definitivt inte – vi måste hitta sätt att bygga mer. Att få in en aktör som kan etablera sig och komplettera KKB samtidigt som KKB frigör kapital för mer byggande tycker jag låter intressant och något som vi moderater tillsammans med övriga partier i kvintetten bör titta närmare på.

Frågan är vad oppositionen har för lösningar för att få igång byggandet?

Johan Ericsson  – Johan Ericsson

Ta ställning och dela artikeln