Denna nyhet är mer än 3 år gammal

13 april, 2016

Kävlinge har Sveriges näst bästa särskilda boende!

omsorg

Ja, så kom de officiellt. De öppna jämförelserna som visar på likheter och skillnader mellan kommunerna i Sverige när det kommer till socialtjänsten. Denna gång var det hemvården och särskilda boende vi fick resultatet av. Ska jag vara ärlig så visste jag att det skulle bli bra eftersom jag tillsammans med hemvårdschefen redan i januari fick äran att hålla föredrag inför Sveriges kommuner och Landsting om våra resultat i toppklass.

Vad säger egentligen resultaten? De visar Kävlinge i jämförelse med de övriga 289 kommunerna i landet. Det är en intressant jämförelse. Vad gör vi bra? Var ligger vi sämre till? Vilka kommuner är bättre? Gör de något vi kan lära av? Hur ser det ut på våra enheter, skiljer det sig åt? Varför gör det det? Vad kan vi göra för att se till att alla boende och område i vår kommun har samma höga nivå i omsorgen? Allt detta och lite till använder vi öppna jämförelser till.

Så, toppklass? Ja, när man slår samman alla måtten så visar det sig att Kävlinges kommun särskilda boende hamnar på plats 2 i Sverige. Plats 2! Laholm är den enda kommunen som är bättre sammanlagt. Det är otroligt roligt, speciellt för alla som arbetar – det är deras insatser som speglar sig i resultatet. Är vi nöjda, ja, givetvis är vi tillfälligt nöjda och firar, men imorgon ser vi vidare, analyserar och funderar på vad exempelvis Laholm gör som vi inte gör, och vad kan vi ta efter för idéer?

Ett område där vi dock har en lite större utmaning är hemvården, dvs omvårdnad hemma hos våra kunder i deras hem, inte särskilda boende. Vi når ett bra resultat, men inte samma toppnivå som särskilt boende. Vad är anledningen till detta? En är att underlagen är rapporterade in på annat sätt denna gång. Servicetjänsterna, dvs städ, tvätt och service är inte med. Här vet vi från våra brukarundersökningar att vi har väldigt hög nöjdhet så givetvis påverkar detta resultatet negativt. Men vet du, det tycker jag är bra. Eftersom servicetjänsterna inte var med kan vi nu arbeta fokuserat med hemvården och omsorgen, för nu ser vi att vi behöver få upp nöjdheten.

Vad gör vi? Förutom ovanstående analyser så har vi gjort en riktad satsning det närmaste året på just hemvården. Vi satsar 4.5 miljoner kronor till att anställa fler, att fastanställa timanställda och att erbjuda önskad arbetstid till alla som redan är anställda. Det är en stor satsning som vi hoppas ska öka kvalitén och attraktiviteten inom hemvården. Sedan tidigare har vi satsat på karriärtjänster, specialutbildningar för undersköterskor och förebyggande arbete. Jag är övertygad om att detta kommer att ge resultat och att vi om ett år ser en ökad nöjdhet och att vi kommer i topp även inom hemvården. Ja, det är en utmaning men vi är redo att ta den.

Socialnämnden som helhet i Kävlinge har haft, och har, fortfarande stora utmaningar. Ökade volymer, nya diagnoser, stor inflyttning, mottag av ensamkommande är bara några av de delar som vi sett de senaste åren, och som verkligen ”slog till” förra året. Socialnämnden i Kävlinge har, så som i många andra kommuner, tampats med ett underskott. Ett underskott vi såg redan 2013. Kävlinge har dock gjort annorlunda än andra kommuner. Kommunfullmäktige gick in och sade – vi accepterar att ni går med underskott i ett par år. Ta tiden, analysera, justera och se vad ni kan göra. 2016 vill vi att ni, på verksamheten (inte mottag av ensamkommande ungdomar) har ett resultat på 0. Under denna tid har vi inte fått några extra ram-höjningar, utan bara det som alla nämnder får med priskompensation och volympengar när befolkningen ökar.

Så vad har vi gjort? Vi har vänt och vridit på vad vi gör, hur vi är organiserade, hur vi producerar omvårdnad. Allt med de stora frågorna, gör vi rätt saker, gör vi dem på rätt sätt och gör vi dem så effektivt som möjligt? Det innebär att tidigare beslut måste granskas och ifrågasättas, att all verksamhet måste analyseras. Ger det vad vi önskar för de som är viktigast, våra kunder?

Vi har nu kontroll på nämndens verksamhet, varje månad följer vi nogsamt, på ett sätt vi aldrig tidigare gjort, verksamhetens produktion av omsorg och utveckling. Detta gör att vi snabbt kan se trender, dra slutsatser och justera utan att för den saken göra neddragningar.

Jag är oerhört stolt över att kunna säga att vi nu är i balans, vi prognostiserar ett noll-resultat för 2016, samtidigt som vi har näst högst kvalité i landet. Vi har gått den modiga och rätta vägen. Den enkla vägen hade varit socialdemokraternas ständiga och enda lösning, nämligen att höja skatten. För mer pengar är den enda lösningen. I socialdemokraternas värld kan inte kommunens verksamhet göras effektivare än vad den görs just för stunden. I socialdemokraternas värld kan inte någon annan än kommunen utföra någon form av omsorg. I socialdemokraternas värld är det helt ok att någon annan betalar.

Ja, omsorg är en av de kommunala kärnverksamheterna som skatten ska gå till, men inte utan eftertanke, inte utan utveckling, inte utan kritiskt tänkande, inte utan att våga ta nya vägar och gå framåt. Dina skattepengar ska vi vara rädda om och din plånbok är inte vår bank.

Vi har näst lägst kommunalskatt, är Sveriges kvalitetskommun, vi är i topp i omsorg. Vi visar ett resultat i balans. Vi tar inte den enkla vägen, men den rätta, kvalitativa och effektivaste vägen. För dig som invånare och kund.

Annsofie Annsofie Thuresson

Ta ställning och dela artikeln