Denna nyhet är mer än 3 år gammal

22 april, 2016

Vi är en kommun, inte en bank!

Situationen som kommun-Sverige stod inför 2015 var akut. Varje dag uppstod händelser vi inte kunde förutse och förväntningarna och kraven på oss var på gränsen till orimliga. Vi skulle på två dygn hitta bra  boende till utsatta ungdomar som ofta haft fruktansvärda upplevelser på vägen till ett tryggare liv. Vi skulle leverera utbildning, integrera, agera mamma, pappa, psykolog. Vi fick inte själva bestämma hur många barn och ungdomar som vi rimligtvis kunde ge detta till , nej, vi kunde inte säga nej utan fick arbeta dygnet runt och leverera och precis detta gjorde vi. Oavsett hur många barn och ungdomar som vi fick anvisade till kommunen tog vi emot dem med öppna armar och gjorde allt vad vi kunde. Genom kontrollerna som nu satts upp har vi fått en välbehövlig paus som ger oss och våra nyanlända ungdomarna andrum. Vi kan nu arbeta tillsammans för att nå en bättre framtid för dem.

Vi representerar en kommun. Vårt arbete är framförallt att leverera barnomsorg, skola och hemvård till våra invånare. Vi står inför stora investeringar, mycket med tanke på alla våra nyanlända, men också med tanke på vår åldrande befolkning. Men vi har ett stort problem och det heter Migrationsverket. Förutom att de förväntar sig att vi ska leverera i krissituationer så ska vi tydligen också agera bank. Idag har vi 57 miljoner i fodringar, för varje månad som går så ökar denna fordran med 9 miljoner! Migrationsverket ligger nära ett år efter i sina utbetalningar, alltså före att höstens kaos inträffade.

Vi ställer oss frågan, är det rimligt att vi nu ska behöva låna pengar och betala ränta för att klara våra investeringar eftersom Migrationsverket inte betalar sina skulder? Hur kan staten förvänta sig att vi ska kunna ta emot fler ungdomar eller nyanlända när vi inte kan lita på att vi får ersättning för de insatser som vi gör? Ibland ställer vi oss frågan om utbetalningarna är som Migrationsverkets prognoser, eller förlåt, scenario, något som aldrig stämmer?

När vår-proppen nyligen presenterades fick vi veta att regeringen ger ytterligare pengar till kommunerna för att investera i välfärden efter det höga flyktingmottagandet. Kävlinge kommun får knappt 10 miljoner. Välkommet? Visst kan vi göra nytta av detta, men det hade gjort mer nytta om regeringen såg till att deras verk betalade sina skulder. Vi kräver att Migrationsverket betalar sina skulder precis som alla andra i Sverige behöver göra. Vi är ingen bank, vi är en kommun. Vi ska leverera utbildning och omsorg, inte låna pengar till Migrationsverket utan några som helst garantier.
Vi har en fodrad som vi måste få in, annars kommer vi inte att kunna fortsätta bidra i mottagandet av nyanlända – oavsett vilka bidrag regeringen ger.

 

Pia Almström (M)                                                                 Annsofie Thuresson (M)
Kommunstyrelsens ordförande                                                 Socialnämndens ordförande
Kävlinge kommun                                                                        Kävlinge Kommun

Ta ställning och dela artikeln