LOV är ett begrepp som många slänger sig med. Vad är det egentligen? LOV är en förkortning för Lagen Om Valfrihet. Kort sagt, vi politiker säger ”vet ni, ni som invånare är kloka och det är inte vi som ska bestämma vart ni ska bo eller vem som ska komma hem till er och hjälpa er, det är ni som ska göra det”.

Låter det bra och rimligt? Absolut tycker vi i moderaterna och kvintetten. Socialdemokraterna? De finner ingen anledning att tro att du som invånare kan och vill välja. Det är tydligen de bättre på än du. Ja, det är den enda slutsatsen som vi kan dra med tanke på att all diskussion om LOV avslutas med avslag eller ”för övrigt vill vi att all verksamhet ska vara i kommunal regi”.

Men åter till LOV – hur kan vi vara säkra på att det är bra verksamhet som de privata entreprenörerna driver? Vi politiker ställer upp krav på exempelvis kvalitet, stabilitet och trygghet – ja samma krav som i ställer till kommunens verksamhet – och de företag som möter kraven kan då utföra tjänsterna åt kommunen. Men försvinner kommunens ansvar? Nej, absolut inte, tvärt om. Kommunen är din partner i detta som också kontrollerar att entreprenörerna sköter sig och möter det som de lovat. Vi fick en genomgång på senaste nämnden om uppföljning av Attendos arbete och vi frågade då om vi gör samma kontroll på våra egna verksamheter? Nej… ja, alltså, vi kontrollerar dem och har brukarenkäter men nej, inte samma detaljerade kontroll görs. Det tar vi till oss och ser till att vi får göra i fortsättningen.

Men försvinner den kommunala verksamheten? Nej, med LOV finns den kommunala utföraren kvar, iallafall så länge som du som invånare väljer kommunen. Alla de som vill ha kommunen kan alltså välja kommunen och alla de som vill ha ett privat alternativ kan alltså det. Med vår politik får alla det som de vill, men med socialdemokraternas politik så får de som vill ha privata entreprenörer inte det.

Idag har vi LOV inom servicetjänster – det vill säga om du får bistånd på servicetjänster (städ, tvätt och handel) så får du också välja vem som kommer hem till dig. Vi har ett beslut om att införa i hemvården, så du även där kan välja vem som kommer hem till dig och hjälper dig.

I juni tog vi första steget att införa LOV inom särskilt boende. Innan det införs ska även kommunstyrelsen och kommunfullmäktige säga sitt. Men vad innebär detta? Jo, om du, din partner eller dina föräldrar behöver och får bistånd att flytta in på särskilt boende så kommer ni att kunna välja vart ni ska bo. Om ni vill bo i kommunalt boende, ett privat boende, i Löddeköpinge, Kävlinge, Dösjebro, Furulund, ja om och när detta går igenom och genomförs får du alltså välja själv och blir inte längre placerad.

Socialdemokraterna påstår att man reda idag kan välja. Låt oss fundera på det. Ja, om det finns plats och ja, om kommunen tycker att det är ok, så får du välja. Ett villkorat val där kommunen när som kan gå in och säga, ops, nej, det blir inte så. Det tycker socialdemokraterna är valfrihet!

Nej, valfrihet är när du får välja och om du inte kan, vill eller orkar, ja då får du bo så nära din nuvarande bostad som möjligt. Men de flesta av oss vill påverka, vill se över möjligheterna. Att bo vid fartfyllda Möllebacken där man ständigt ser Lödde i rörelse, att bo vid trygga Billingshäll med många aktiviteter, att bo i Stationsstaden i Kävlinge i Attendos ”spa och sport”-boende. Ja detta är bara några val som kan bli verklighet. Vi kommer att göra allt för att få detta på plats, för det är du som som bestämmer över ditt liv, inte vi.

Annsofie Annsofie Thuresson