brexit

Storbritanniens val att lämna EU kommer att få stora konsekvenser för Sverige. Vi kommer att få ett svagare Europa där Storbritannien riskerar att falla sönder och länder i övriga EU följa efter.

Vi får inte glömma att EU startade som ett fredsprojekt. Vid Sovjetunionens sönderfall fanns EU där som en stabiliserande kraft och gjorde det möjligt för bildandet av nya demokratier. Inte minst under Balkankriget och dess följder spelade EU en avgörande roll.

Utvecklingen riskerar att vända från gemenskap och integration till ett Europa med konflikter mellan länder. Inte minst de brittiska politiska partierna måste ta på sig skulden för resultatet blev som det blev. Man har använt sig av EU-kritik för att vinna billiga inrikespolitiska poäng. Valet till EU-parlamentet har inte setts som så viktigt. Bättre att skicka en ”kul typ” till EU-parlamentet en någon som kan företräda landet i viktiga frågor.

Samma resonemang har vi haft i Sverige. EU valet har mer präglats av vem vi ska välja än vad den personen står för. Den linjen har också vi som politiskt parti drivit. Det är inte konstigare än att om du väljer en moderat i riksdag och kommun, väljer du också en moderat till EU-parlamentet. Helt enkelt därför att moderaterna har den bästa politiken, även i EU. Många har tagit alltför lätt på EU-frågor och säker trott att det ordnar sig ändå.

Alla vi som lever i demokratiska länder har den fantastiska rättigheten att vara med och påverka hur våra länder ska styras. Det är en rättighet men med den kommer också skyldigheter. Inte minst att sätta sig in i vad det innebär att rösta på ett visst parti eller en viss inriktning i en folkomröstning. Redan dagen efter folkomröstningen i Storbritannien om att lämna EU kunde man se rubriker om att britterna ångrade sig. Ett par dagar efter hade två miljoner britter skrivit på namninsamlingar om att göra om folkomröstningen. Två miljoner är inte speciellt många med tanke på att nästan 35 miljoner gick och röstade och en gissning är att många av de som skrivit under är de som röstade för att vara kvar i EU.

Om det nu är en betydande mängd människor som ångrar sig, för att de röstade för utträde eller för att de inte gick och röstade alls, så vaknar de upp till en bister verklighet. Som medborgare har du skyldighet att ta ställning, eller att aktivt låta bli. Det här är stora komplicerade processer som kräver en tydlig inriktning, man kan inte ändra inriktning varannan dag. Antingen är man med eller så är man inte.

Nu står vi här med en helt ny situation som kommer att påverka oss för lång tid framåt. Hur blev det så, frågar sig många? Ja man kan bara se hur många som röstade i valet i Storbritannien. De som inte röstade var ungdomen 18-24 år. Bara 35 % i den gruppen röstade. Medan över 65 år var det 85 %. Något att tänka på inför framtiden är att verkligen ta nytta av de demokratiska rättigheterna vi har. Annars får man ta det som det blir. Välkomna till verkligheten.

Den enda förmildrande omständighet som kan finnas är att debatten har varit populistisk och lögnaktig. UKIP har gått hårt fram i valrörelsen med alla pengar som gått till EU istället skulle användas till den offentliga sjukvården. Något som Nigel Farage backade från redan på morgonen dagen efter valet. Många människor har röstat för ett utträde med detta för ögonen, för att nu upptäcka att de blivit grundlurade. Det har förekommit rena lögner om vad EU reglerar och inte. Många människor har gått på lögnerna och löftena utan att vara källkritiska.

Populism är en mycket farlig ingrediens i politiska sammanhang. Vi är verkligen inte fria från sånt i Sverige. Senast på förra fullmäktige här i Kävlinge, då budgeten debatterades, föreslog Sverigedemokraterna att man skulle stoppa flyktingmottagande tvärt och därmed frigöra 40 miljoner som kunde användas till annat. En och annan skulle säker tyckt det var en bra idé om det hade varit valrörelse. Det är ju bara det att merparten av det som flyktingmottagandet kostar står staten för. Var de fått just 40 miljoner från är oklart men det är solklart att om vi stoppat flyktingmottagandet hade vi fått mindre pengar från staten. Som det ser ut nu hade vi dessutom fått ett vite för att vi hade vägrat. Resultatet hade troligen varit att det kostat oss mer än vi sparat.

I valrörelsen såg vi samma populism från Vänsterpartiet beträffande vinster i välfärden. De pengar vi skulle haft till välfärd går till vinster i privata företag. Man utelämnar helt det faktum att många privata företag inom välfärd är effektivare än de offentliga utförarna. Man kan utföra samma sak till lägre kostnad för skattebetalarna, och ändå göra en vinst. Så visst går skattemedel till vinst i privata företag, men det är inte pengar som skulle kunnat användas till mer välfärd om verksamheten drivits i offentlig regi. I många fall hade pengarna försvunnit i mindre effektiva organisationer.

När vi la ut gata/park skötseln på entreprenad fick vi höjd kvalité på skötseln samtidigt som vi sänkte kostnaden med tre miljoner årligen. Skulle vi gjort motsvarande kvalitets höjning med vår befintliga organisation skulle det kostat oss 1,5 miljoner årligen. Det har blivit billigare och bättre för kommuninvånarna – men skattemedel går också till vinst i två privata företag. Frågeställningen bör vara ska vi få ut mesta möjliga för varje skattekrona eller är det viktigare att allt görs i offentlig regi?

Det är en skyldighet man har som medborgare i en demokrati att analysera alternativen innan man lägger in röst på det som verkar enkelt och bra på plakat och bussidor. Det borde många britter gjort istället för att tro på ett parti som har som enda stora fråga att lämna EU. Med en retorik som går ut på att allt dåligt beror på EU och allt man vill kan finansieras med pengarna som blir över om man lämnar EU. På motsvarande sätt som Sverigedemokraterna pekar ut invandrare och flyktingar som roten till allt ont och stoppar vi bara flyktingmottagandet får vi råd med allt vi vill och lite till.

Så enkel är inte verkligheten – varken i Storbritannien eller Sverige.

Johan Ericsson                                           Pia kommunhus

Johan Ericsson                                  Pia Almström
Ordförande Moderaterna                    Ordförande Kommunstyrelsen  
Kävlinge                                                   Kävlinge