Socialdemokraterna ville som vanligt höja skatten i årets budgetdiskussioner. I år med 50 öre. Det mesta skulle gå till Socialnämnden och Bildningsnämnden men när de ändå var igång slängde de in lite pengar till Tekniska och Miljö- och Byggnadsnämnden.

I Tekniska till tjänster vi redan har och i Miljö och byggnadsnämnden till en tjänst som rimligtvis borde vara avgiftsfinansierad. Verkar som de har inställningen att skattemedel kan man spendera hur mycket man vill…tar de slut är det bara att höja skatten.

Var är förslagen på att göra saker effektivare? Jag har inte sett ett enda sådant förslag. Tvärtom i den senaste budgetdiskussionen var deras förslag att städningen skulle tas tillbaka i egen regi. Fokus i dessa sammanhang bör ju vara på kvalité i kombination med pris. Inte på att det ska utföras av människor på vars löneutbetalning står att lönen kommer från Kävlinge kommun.

Det stod ingenting i deras direktiv om städningen om vare sig kvalité eller kostnad, bara att den skulle utföras i egen regi.

Efter senaste upphandlingen av lokalvård sjönk kommunens kostnader med 5 miljoner årligen. Visst det har varit en del problem med denna entreprenad det får man ju medge, allt annat vore ju lögn. Men det är snarare ett problem med att vad vi ville ha gjort inte var tillräckligt väl beskrivet och att vår uppföljning i början av entreprenaden inte var tillräcklig.

På den direkta frågan om man tänkte försöka få tillbaka även driften på gata/park svarade Catrin Tufvesson(s) att det var deras ambition. Även här utan att kommentera vare sig pris eller kvalité. Detta trots att dessa två entreprenader, västra delarna resp. östra delarna, har fungerat väl och kommuninvånarna är generellt sett nöjda med den ökade ambitionsnivån och utförandet.

Samtidigt ska man komma ihåg att kommunen spenderar 3-4 miljoner mindre årligen på skötseln av gator och grönytor sedan vi la ut detta på entreprenad, trots ambitionshöjningen. Jämför man med vad det skulle kostat om vi i egen regi skulle gjort samma ambitionshöjning ligger besparingen på 5-6 miljoner årligen.

Nej att göra saker smartare, effektivare och/eller billigare verkar inte ligga i socialdemokraternas intresse alls. Hade de suttit vid makten hade det inte slutat med 50 öre i år. Bara de två entreprenaderna de vill ta tillbaka i egen regi hade kostat 15 öre till i kommande budgetar och det hade inte slutat där.

Förslag om att bygga två bad, att köpa Scanområdet från Midroc mm får pengarna att rulla fort. Har man inställningen att det är ju bara att hämta mer pengar hos skattebetalarna är incitamentet inte så stort att hålla igen på kostnaderna. Det är enkelt att handla när ”nån annan” betalar.

Johan Ericsson Johan Ericsson