Stenkastning mot utryckningsfordon har länge varit ett problem runt om i landet. Den senaste tidens händelser har lett till att frågan är högaktuell. Bränder anläggs för att locka räddningstjänst till platsen där de möts av stenkastande ungdomar. Polisbilar attackeras allt oftare. Situationen är oroande och det måste på ett mycket tydligare sätt markeras att våld som riktas mot räddningstjänstens personal inte är acceptabelt. Brandmän, poliser eller ambulanspersonal som riskerar sina egna liv för att rädda andras ska inte behöva bli utsatta för stenkastning. Vi föreslår därför ett antal punkter för ett tryggare Sverige.

Vi vill se skärpta straff för våld mot blåljuspersonal, våld mot tjänsteman bör vara ett eget brott där straffet ska vara minst sex månaders fängelse och fler yrkesgrupper, exempelvis inom räddningstjänsten samt hälso- och sjukvården, ska få ett starkare rättsligt skydd mot angrepp. Därför bör det införas ett nytt brott – våld mot alarmeringstjänstpersonal – där det inte uppställs något krav på att angreppet sker mot någon i dennes myndighetsutövning.

Vi föreslår även skärpta straff för angrepp mot väsentliga samhällsfunktioner och hindrande av utryckning. När angrepp riktas mot väsentliga samhällsfunktioner bör detta anses vara försvårande när straffet bestäms, oavsett om det rör sig om skadegörelse, våldsamt upplopp eller någon annan brottstyp. Vi vill därför införa en särskild straffskärpningsgrund som innebär att alla brott som innefattar ett angrepp mot viktiga samhällsfunktioner leder till skärpta straff. Även hindrandet av utryckning bör kriminaliseras.

Dagens situation är inte acceptabel. Hårdare lagstiftning löser inte alla bekymmer, men det är viktigt att samhället tydligt markerar vad som är rätt och fel. Samtidigt behövs ytterligare insatser för att Sverige ska vara tryggt för alla. Vi kan aldrig tolerera brottslighet, våld och hot eller svika dem som bor i särskilt utsatta områden.

Brandmän, ambulanspersonal och poliser utför dagligen ett tufft arbete i samhällets tjänst. Stenkastning och sönderskurna däck är dåliga sätt att visa vår uppskattning och tacksamhet.

Boriana kampanj 3

Boriana Åberg (M)
Riksdagsledamot
Kävlinge