En grundläggande rättighet för vår kommuninvånare är att kunna känna sig trygga. Vi har inom ramen för Rent, Snyggt och Tryggt gjort åtgärder för att öka tryggheten; förbättrat belysning, breddat gång- och cykelvägar så att buskar inte gör passagerna trånga och otrygga.
En del av detta har varit att försöka öka tryggheten på och runt Pågatågsstationen i Dösjebro. Där finns många exempel på inbrott i bilar, stöld av cyklar och skadegörelse både på stationsdelar, bilar och cyklar. En ansökan om kameraövervakning har skickats in till Länsstyrelsen som nu avslagit ansökan med motiveringen att området inte är tydligt avgränsat och att kommunens behov av kameraövervakningen inte överväger inskränkningen i den personliga integriteten.
Området som vi vill bevaka är satt utifrån där brotten begås. Att begränsa området för att det ska passa Länsstyrelsens önskan riskerar att minska nyttan med kameraövervakningen. Vi vill bevaka de platser där brotten begås. Sen är det inte kommunens behov som är anledningen utan kommuninvånarnas rätt att kunna känna sig trygga att deras cyklar och bilar inte blir stulna eller vandaliserade när de åker kollektivt.
Vid stationen i Kävlinge beviljades tillståndet. Där finns idag ett tiotal kameror. Tillståndet beviljades av Länsstyrelsen i Skåne för några år sedan. Hur man kan göra en helt annan bedömning idag i Dösjebro är för mig en gåta.
Det finns exempel på butikskedjor som bygger identiska butiker runt om i landet. När de ansöker om tillstånd för kameraövervakning får de olika besked i olika län. Ibland beviljas det utan synpunkter, ibland med synpunkter och ibland avslås det.
I Helsingborg byggs Olympia om och kameraövervakningen förstärks. Länsstyrelsen avslog ansökan. Samtidigt har det beviljats kameraövervakning på samtliga fotbollsarenor i Allsvenskan och Div 1 i hela landet. En sådan arena är i Malmö och det är samma Länsstyrelse.
Länsstyrelsen ansåg i Helsingborgsfallet att man kunde starta systemet när en incident sker, men inte ha det igång under hela matchen som avsåg enligt ansökan . Jag tror inte man behöver ha branschkunskap för att förstå hur dumt det är. Det är som om man skulle sätta på sig bilbältet när man håller på att krocka, innan behövs det ju inte.
Helsingborgs Stad överklagade och fick rätt.
Det blir problematiskt när Länsstyrelserna runt om i landet gör sina egna tolkningar av lagen och lagstiftarens mening. Det blir inte mindre problematiskt att enskilda handläggare gör likadant. Det måste finnas en samstämmig tolkning av lagstiftningen över hela landet.
Länsstyrelsens, eller snarare landshövdingens, roll som kungens fogde är naturligtvis överspelad sedan länge. Som statens tillsynsmyndighet finns det fortfarande en viss poäng att ha dem kvar men då måste statens vilja visa sig på samma sätt i alla län. Annars är det bättre landstingen och regionerna tar över arbetsuppgifterna och viljeinriktningarna kan göras utifrån den politiska viljan i respektive landsting eller region.
Jag tror vi kommer att överklaga beslutet. Vinner vi kommer vi att sätta upp kamerorna så fort det bara går. Tyvärr tror jag att Länsstyrelsen kommer att strunta i om de förlorar i Förvaltningsrätten och avslå nästa järnvägsstation i Skåne där det behövs kameror – beroende på vem som är handläggare.

Johan Ericsson Johan Ericsson