Flyktingpolitiken kostar pengar. Enligt Sverigedemokraterna så mycket att slutade man ta emot flyktingar skulle besparingen räcka till allt…och lite till. En retorik som är populistisk och helt utan verklighetsförankring.

I Kävlinges presenterade SD satsningar i sin budget, finansierade med 40 miljoner från minskat flyktingmottagande. 40 miljoner helt gripet ur luften.

Kävlinge kommun tar inte emot en enda flykting utöver vad vi har blivit tilldelade av Migrationsverket, i förlängningen av regeringen. Vi har svårt att hitta bostäder till personer vi blivit tilldelade, att då ta emot fler än så är inte aktuellt.

För de vi tar emot får vi pengar från staten. En peng som stämmer hyfsat väl med våra kostnader. Om vi vägrar ta emot de ensamkommande flyktingbarn som Migrationsverket skickar till oss kommer de att placeras på andra orter och vi får betala – oftast mer än vad Migrationsverket betalar oss. Dessutom får vi ett vite, en straffavgift som ytterligare försämrar kalkylerna.
Ett lokalt stopp för flyktingmottagande skulle inte generera några pengar, det skulle kosta oss pengar. Vi kan tycka vad vi vill om detta, men det är inte vårt beslut. Det beslutet kommer uppifrån.

Sverigedemokraterna verkar inte se vad som ligger framför oss. Vi har en åldrande befolkning som kommer att behöva tas om hand. Till 2030 beräknas antalet personer över 75 år öka med över 50%. Prognoserna visar på att det kommer att fattas 150.000 välfärdsanställda. De som ska betala för kalaset, de förvärvsarbetande, förväntas bara öka med 4-5%. Det är en ekvation som inte går ihop.

Inte ens om vi producerar barn som aldrig förr kommer vi att kunna få balans i förhållandet mellan arbetsföra och icke arbetsföra till 2030. Det tåget har gått, det är bara 14 år dit. Vi behöver fylla på med folk utifrån.

Många av de som kommer till vårt land nu är en potentiell resurs. Väljer man att fokusera på problemen, kommer de fortsatt att vara ett problem. Det bästa vi kan göra är att se till att vi kan ta emot dessa människor. Att vi på alla sätt ser till att få dem att bli integrerade i det svenska samhället. De är inte lösningen på problemet, men en del av lösningen.
Värnar man om de gamla och sjuka, som Sverigedemokraterna hävdar att de gör, måste man tänka lite längre än ett budgetår i taget.

Ett lokal flyktingstopp ger inga extra resurser i det korta perspektivet, och verkligen inte i det långa. Sverigedemokraternas förslag i fullmäktige ger inte den effekt de önskar, om inte pengarna är ett svepskäl och den verkliga anledningen är att man helt enkelt inte vill ha folk här med annan hudfärg, kultur eller religion.

Johan Ericsson  Johan Ericsson