Imorgon, den 31 augusti har vi kommunstyrelsesammanträde och ett av ärendena som ska behandlas är ett ärende som kommer från oss i socialnämnden – nämligen ett inriktningsbeslut att införa LOV inom särskilda boende.

Vad är då LOV? LOV står för Lagen Om Valfrihet – och kort kan man lite jämföra med en skolpeng. Ni vet, när barnen börjar skolan så kan de välja vilken skola de börjar i och det finns en fast skolpeng som barnen tar med sig till skolan. Det är lite liknande. Kommunen sätter upp valideringsvillkor, dvs exempelvis kvalitet eller uppföljning och de företag som validerar sig, dvs möter dessa villkor får lov att öppna särskilt boende i vår kommun. Redan idag har vi en ”peng” via resursfördelningssystemet som går med den äldre till det boendet som hen bor på och här blir det som i skolans fall, om hen väljer LOV-boendet så går pengen med dit.

Varför vill vi införa LOV? Två skäl är tydligare än andra 1) för att du ska kunna påverka var du ska bo, eller för den delen var din far eller mor ska bo om de inte har förmåga att välja själva 2) för att stimulera företagandet och arbetslivet i kommunen. LOV är inte något man inför för att pressa priserna. LOV inför man för att man vill bredda för invånarna i boendeformer och för att man vill skapa också en bredare arbetsmarknad för våra vårdutbildade. Vi har idag en mycket bra kommunal verksamhet som alldeles utmärkt kommer att klara sig i konkurrens med LOV-företagen. Det är inget som varken jag eller mina vänner i kvintetten är rädda för.

Vår opposition däremot pratar gärna om att vi ska ”privatisera” och ”urholka den kommunala verksamheten” eller om man vill dra till med en förfärlig retorik ”vi handlar med de äldre”. När vi inför LOV så är det inte samma sak som att lägga på entreprenad (i oppositionens värld privatisera) utan den kommunala verksamheten finns kvar och kompletteras med boende från andra aktörer än kommunen. Vill du som invånare bo i kommunala boende så kan du välja att göra så. Ja du kan till och med när vi inför LOV välja vilket du vill bo i. Det kan du formellt inte idag. Jo, visst försöker man tillgodose önskemål om man kan, men det är med kommunens goda vilja, du har ingen rätt till att välja. Med LOV får du rätt att välja punkt!

Som jag har skrivit om, redan i mars på bloggen så har vi idag utmaningar med brist på platser. Framförallt inom särskilt boende men också inom korttidstillsyn och växelvård. Detta har i nu tillfälligt löst genom att köpa korttidsplatser på ett boende i Lund och göra om korttidsplatser i kommunen till särskilda boende platser. Det vill säga att de permanenta boendena är i kommunen och de tillfälliga i Lund. Detta är givetvis inte optimalt men en rimlig lösning.

Helt klart är att de ökade volymerna som ingen kunde förutse i höstas fortsätter att vara på en högre nivå och det gör att vi måste se över hela vårt lokalbehov. Detta kommer jag att lägga ett direktiv om på socialnämnden den 13 september. Här får förvaltningen ta helhetsgrepp – ska vi bygga till vårt kommunala boende Möllebacken i Löddeköpinge? Ska vi utveckla Kullagården? Hur tror vi att hälso- och sjukvårdsavtalet påverkar? Och betalningsansvarslagen? Hur ser vi till att vi har flexibilitet och utrymme att möta dessa utmaningar? Det är detta som direktivet ska visa – tillsammans med en kostnadsanalys givetvis.
Oppositionen? De tar inga initiativ i frågan, eller ja, de säger nej! Nej till LOV, nej till förändring, nej till att du får välja.

Annsofie2
Annsofie Thuresson
Ordförande Socialnämnden