e6

Kaos på E6 på sträckan mellan Helsingborg till Malmö är nu inte ett undantag utan ett dagligt faktum. Ett faktum som påverkar alla boende och kommuner längs med sträckan och sträckan förbi Löddeköpinge vid Borgebyavfarten är extra drabbat.

Vi får nu veta att trafikverket under två års tid kommer att starta en stor ombyggnad av trafikplats Flädie och väg 16 mellan Flädie och Lund. (http://www.sydsvenskan.se/2016-09-28/koer-vid-fjelie) Något som kommer att att ge fullständigt kaos för våra dagliga pendlare i två års tid. Anledning? För att både motorvägen och vägen är överbelastade enligt trafikverket.

Ja, det är något vi moderater kan hålla med om, men det gäller inte enbart denna del, det gäller hela sträckan. Att rusta upp vägar runt om för att avlasta motorvägen är bra, men det räcker inte. Ett kaos i två år för något som inte kommer att ge stor effekt är något vi ifrågasätter stort. Varför inte bredda motorvägen till 6 filer istället för dagens 4? Vi har sedan många år nått max-kapaciteten. Pendlarna sitter i köer dagligen, och oavsett ökad bensinskatt, fler insatta bussar (som också fastnar i köerna) eller information hjälper.

Vi bor i en pendlarkommun, som har hela Greater Copenhagen som arbetsmarknad. Våra invånare måste kunna ta sig lätt, smidigt och framförallt tryggt till jobb, oavsett vilket färdmedel de väljer. Våra invånare måste veta att de hinner hämta och lämna sina barn på skola och förskola.

Moderaterna i Kävlinge och vår regionrepresentant anser att öka tåg och busstrafiken bidrar, att rusta upp kringliggande vägar runt motorvägen likaså, men det som är nödvändigt och som måste göras nu – bygg ut motorvägen och gör det rätt! Tyst asfalt, bra bullerskydd och tydlig skyltning. E6 ska inte vara en olycks-och-dödsfälla, det ska vara en trygg väg till arbete och hem.

Annsofie2

Annsofie Thuresson
Regionfullmäktige -ers

Pia kommunhus

Pia Almström
kommunstyrelsens ordförande i Kävlinge