Denna nyhet är mer än 3 år gammal

6 september, 2016

Det räckte för länge sedan

kommun migration
(bild Kjell Nilsson-Mäki – Ledarsidorna.se)

Vi har debatterat migrationsverkets brister förut. Kommunernas utlägg för att migrationsverket inte betalar ut är fortfarande sky-höga. Idag är det drygt 80 miljoner vi i Kävlinge har i utlägg – en ökning med 23 miljoner sedan april då vi skrev vår debattartikel i Svenska Dagbladet. Svaret vi fick var att ”migrationsverket vid årsskiftet ska vara ifatt” – en ringa tröst när kommunen behöver likvida medel. Ökningen av fordran tyder inte heller på att migrationsverket kommer att klara detta åtagande.

Regeringen har dessutom lagt ett förslag om förändrade ersättningar till kommuner för de ungdomar de mottagit. I samband med detta har migrationsverket sagt upp alla avtal med kommunerna. Varför? För avtalen stipulerade de nuvarande ersättningsnivåerna och uppsägningen gör att de inte behöver betala ut enligt avtalen om det nya förslaget går igenom. Men kommunen kan inte ”skicka tillbaka” ungdomarna som vi tagit emot under vissa premisser i avtalet. Kommunen måste helt enkelt finna sig i faktum.

För ett år sedan såg vi början av den kaosartade hösten som kom. Under denna tid hade kommunerna högt tryck att ta emot ungdomar, placera ”rätt”. Migrationsverket med länsstyrelsen jagade att skriva avtal så att de var garanterade att ungdomarna kunde landa i kommunerna. I det nya förslaget så får kommunerna en summa för alla ungdomar, oavsett om de bor i billiga stödboende, HVB-hem eller familjehem. När ungdomarna fyller 18 halveras ersättningen mot idag i förslaget. Vad innebär detta i praktiken? Att en flyttcirkus måste starta där barnen och ungdomarna flyttar till billigare alternativ, oavsett om de är integrerade och trivs eller inte. Barnperspektivet är som bortblåst – även om en 18-åring går i gymnasiet i ett familjehem så anser regeringen att vi ska flytta ungdomen till stödboende för det är billigare. Detta är fullständigt orimligt, framförallt för ungdomarna som har varit med om förfärliga upplevelser och nu håller på att landa.

Migrationsverket och regeringen tar inte sitt ansvar utan skjuter sonika över de ekonomiska konsekvenserna för regeringens dåliga politik till kommunerna som kommer att tvingas till skatteökningar. Inte för att hantera kärnverksamhet, utan för att hantera regeringens misslyckande. Men en misslyckad politik är ingen ursäkt för migrationsverket att inte betala ut det man kommit överens om. Vi har gjort vår del, nu vill få vår ersättning. Det är inte utan att man misstänker att pengarna hålls inne så att regeringen kan ändra ersättningsnivåerna och halvera ersättningen även bakåt i tiden. Migrationsverket har, som sagts, redan sagt upp avtalen så bollen är i rullning. Något som kommer att drabba många kommuner hårt.

Så vad kan vi som kommun göra? Svaret är ingenting! Vi kan skrika, protestera, debattera, något som bara Moderaterna gör i Kävlinge kommun. Oppositionen är tyst. Men när det kommer till kritan är vi rättslösa. Vi har begärt ersättning men tillvägagångssättet som måste användas gör att vi inte kan skicka vår fordran till kronofogden – vilket regering och migrationsverket tydligen är mycket medvetna om. Eftersom mottag nu lagstadgas så kan vi inte heller vägra ta emot fler nyanlända trots helt ändrade förutsättningar. Detta är en skandal. En ren och skär skandal. Det räckte för länge sedan!

Pia Johan Annso

Pia Almström
Ordförande kommunstyrelsen i Kävlinge kommun

Johan Ericsson
Ordförande moderaterna i Kävlinge kommun

Annsofie Thuresson
Ordförande Socialnämnden i Kävlinge kommun

Ta ställning och dela artikeln