omsorg

Pusselbiten skola är en icke-vinstdrivande friskola/särskola med inriktning för elever med autismsektrumstillstånd. Redan för några år sedan när de startade sin verksamhet i Dalby beklagade vi att man inte etablerade sig i Kävlinge kommun,

Kävlinge har ett stort behov av fler aktörer inom skolan och framförallt särskolan där många av våra elever idag går utanför kommunen. Vi var därför oerhört glada när just pusselbiten ansökte hos kommunen och skolinspektionen om att få utöka sin verksamhet med ytterligare en skola med placering i Kävlinge.

Pusselbiten har nu fått besked från skolinspektionen – de nekar dem att starta sin verksamhet i Kävlinge! Anledning? Att de över 100 familjer som står i kö och visat intresse för verksamheten i Dalby inte vill gå i Kävlinge. Då har skolinspektionen verkligen inte gjort sin läxa. Denna grupp elever har behov av trygghet och en strukturerad undervisning – något som pusselbiten är experter på. Föräldrarna ser detta först och lokaliseringen sekundärt. Kävlinge ligger bra till, har bra kommunikationer och nås lätt från många kommuner.

Vi i moderaterna i Kävlinge ställer oss  frågande till skolinspektionens beslut och ser mycket positivt på pusselbitens tänkta etablering i kommunen. En etablering som utvecklar särskolan, utvecklar mångfalden och ger arbetstillfälle.
Skolinspektionen – ni har fel i era antagande – gör om, gör rätt!

Pusselbiten välkommen till Kävlinge!

Pia kommunhus

Pia Almström
Kommunstyrelsens ordförande Kävlinge

patrik bengtsson

Patrik Bengtsson
Vice ordförande Bildningsnämnden