station-kavlinge

I söndags ändrades taxan i kollektivtrafiken och de nya tiderna på tåg och bussar slog in. I Kävlinge ser vi stora förändringar, både i biljettpris och i turtäthet. Något som skapat mer eller mindre kaos de inledande dagarna.

Kollektivtrafiken styrs i kollektivtrafiknämnden i regionen där styret (S+MP) styr i minoritet. Skånetrafiken är de som utför kollektivtrafiknämndens beslut. Kävlinge kommun har två möjligheter att påverka
1) genom att förhandla med Skånetrafiken inför omläggning av tidtabell.
Detta görs varje år och har många gånger resulterat i bättre trafik för våra resenärer
2) genom att köpa för kommunala skattepengar fler linjer.
Detta måste vi väga mot vad vi ska satsa på skola, förskola och omsorg. Vad är viktigast? Att kommunala skattemedel går till kollektivtrafik (som är regionens ansvar) eller välfärd? Vi ser det senare även om det finns undantag. I år köpte vi exempel till turer mellan Kävlinge och Svalöv för att våra ungdomar ska kunna ta sig till gymnasiet – vi förhandlar och ger input och gör vad vi kan för att påverka Skånetrafiken.

Som politiker har vi också ständig interaktion med våra regionrepresentanter för att påverka i regionala frågor. I år gav detta resultat men gick tyvärr inte hela vägen. Styret (S+MP) lade två budgetförslag, ett med skatteökning och ett utan. I båda förslagen av Styret fick kollektivtrafiknämnden 2 348,8 mkr. Alliansen däremot lade ett förslag utan skatteökning där kollektivtrafiknämnden fick 25 mkr mer – dvs 2 373,8 mkr. Nu vann styrets förslag vilket innebar mindre pengar till kollektivtrafiken. Detta tillsammans med en ekonomi med en stor kostnadsökning i regionen har lett till att Styret gör neddragningar genom hela regionen – och det är detta vi nu ser i vår vardag – med bland annat sämre tur-täthet.

Så, fakta är att regionens ekonomi inte går enligt budget. Fakta är att styret lade två budgetförslag, men även med en skatteökning hade inte kollektivtrafiken fått mer av styret. Att säga att ”om vi fått höja skatten i regionen hade kollektivtrafiken haft mer medel” är helt fel. Fakta är att alliansen lade ett budgetförslag med 25 mkr mer i anslag än Styret för kollektivtrafiken. Detta förslag föll. Fakta är att kommunen valt att inte köpa en massa extra turer utan satsa era skattemedel på skola och omsorg istället. Fakta är att kommunen gjort allt vad man kan i förhandlingar med Skånetrafiken.

Det är högst beklagligt att våra invånare får försämringar och har mötts av kaos dessa dagar. Vi har varit på plats på stationen och pratat med er och vi kommer att ta med oss era åsikter i våra diskussioner med region och Skånetrafiken. Tack för er input och för att vi tillsammans arbetar för att göra förbättringar.

Annsofie2

Annsofie Thuresson
Ers Regionfullmäktige
Vice ordf Kävlingemoderaterna