På onsdag 15/3 har vi sammanträde med Kävlinge kommuns kommunstyrelse. Då kommer vi förhoppningsvis att fatta ett inriktningsbeslut om att bygga ett nytt kommunalt badhus i kommunen och då med placering i dess största centralort, Kävlinge. Detta efter ett förslag från kvintetten. Jag tycker att det är ett bra förslag och vill därför kortfattat berätta hur jag har kommit fram till det – efter år av funderingar.

Många människor i de västra delarna av kommunen är upprörda över att ”vi lägger ned ett badhus” och framför synpunkter om att två badhus behövs i kommunen.

Jag skulle därför vilja börja med att klarlägga att vi inte ”lägger ned” något badhus i kommunen. Båda badhus i vår kommun måste stängas. Att renovera två så gamla badhus och som dessutom flera gånger redan har renoverats, är i princip omöjligt och på tok för kostsamt. Så, då återstår frågan: skall vi bygga något nytt badhus över huvud taget?

Min slutsats är alltså den samma som kvintettens; ett badhus behövs i Kävlinge kommun. Även om det inte är en kommunal kärnverksamhet att äga ett badhus, även om det inte på något sätt är en skyldighet för en kommun att ha ett eget badhus och även om det finns kommuner i vår storlek som klarar sig utan badhus, så behöver vår kommun ett kommunalt badhus. Jag tror att det finns ett mervärde i att våra kommuninvånare kan lära sig simma och bada i kommunen, att simklubbar lättare kan finnas och verka i kommunen och att det framförallt underlättar för våra skolor med deras simundervisning om det finns ett badhus inom Kävlinge kommuns gränser.

Så, nästa fråga blir då naturligen: skall vi bygga ett eller två nya badhus? Att bygga badhus, är ofantligt kostsamt och tittar man på flera jämförbara kommuner i vår storlek, finns det just ett badhus. Att bygga ett nytt badhus, innebär kraftigt ökade kostnader (både i drift och kapitalkostnader) jämfört med dagens situation med två redan avskrivna badhus.

Att bygga två badhus, skulle således bli än mer kostsamt och skulle tränga undan behovet av andra kommunala investeringar, som vi kommer att behöva göra inom kort. Kävlinge kommun har idag investeringsbehov av t ex förskolor, skolor och äldreboenden. Ett badhus med sin betydligt kortare livslängd, kostar i avskrivning ungefär lika mycket som två nya skolor i den storlek som vår nya Nyvångsskola.

Så viktigt att förstå i denna situation, är att kommunen på intet sätt gör detta utifrån en besparing. Ett nytt badhus kommer att kosta mycket mer än vad det kostar idag.

Ett badhus är helt enkelt vad jag tror att vi har råd med. En kommunstyrelse behöver ta hänsyn till helheten. Att bygga två nya badhus, skulle innebära att det skulle påverka möjligheten att i framtiden kunna bygga nya skolor och äldreboenden. En kommunstyrelse behöver ta ett helhetsansvar för kommunens samtliga nödvändiga verksamheter.

Dessutom stänger vi inga dörrar för att i framtiden eventuellt kunna bygga ytterligare ett badhus i Löddeköpinge. Behovet kommer att utredas inom några år igen och visar det sig då, att det skulle behövas ytterligare ett badhus, är alltså frågan då fortfarande öppen. Precis lika mycket som att det i framtiden kan konstateras att det kanske behövs en ny fotbollsplan någon stans. Vidare, skulle det redan idag finnas initiativ till att bygga ett privatfinansierat badhus i Löddeköpinge, skulle det vara mer än väldigt roligt och jag skulle då göra mitt yttersta för att kvintetten och kommunen skulle göra allt för att underlätta ett sådant initiativ.

Man kan också nämna att det finns en fördel med ett badhus och inte två. Det är tillgängligheten. Det kommer att kunna erbjudas betydligt generösare öppettider än idag som ett resultat av att ha samlat resurserna på ett ställe.

Att jag då tycker att placeringen är bäst just i Kävlinge, beror framförallt, kort och gott, på att där bor flest människor. Skulle man dessutom titta in i framtiden, vilket en kommunstyrelse behöver göra, är det i Kävlingeområdet som merparten av nybyggnationen kommer att ske.

Jag inser så klart att det kommer att innebära en stor skillnad för den simklubb som idag finns i Löddeköpinge. Jag inser så klart att det kommer att bli annorlunda för dem att inte längre ha gång- eller cykelavstånd till just sin fritidsaktivitet. Det är naturligtvis en parameter som kvintetten i allra högsta grad har tagit hänsyn till. Jag menar dock att priset skulle bli alldeles för högt, att bygga två badhus med det som argument. Jag hoppas dock av hela mitt hjärta att simklubben i Löddeköpinge kan fortsätta sin fina verksamhet i det nya, mer moderna badhuset i Kävlinge och min yngste son hoppas det nog än mer, då han älskar sin simträning och nu t om börjar få koll på sitt fjärilsim:-)

Sofia Lindblom
Ledamot i kommunfullmäktige och teknisk nämnd
Ersättare kommunstyrelse