Socialdemokraterna gick till val på att Sverige skulle ha Europas lägsta arbetslöshet till 2020. Man behöver inte ha en doktorsexamen i politisk taktik för att inse att året sattes så att man inför valet 2018 kan hävda att man är på god väg. Även om siffrorna pekar åt fel håll kan man hävda att man i sin kristallkula kan se vändningen, bara man får förnyat förtroende i fyra år till.

Visst har det gått åt rätt håll med arbetslösheten i landet. Fler är i arbete och färre är arbetslösa. Det har väldigt lite att göra med den politik som Stefan Löfven och hans regering för. Den ena satsningen efter den andra visar sig vara en flopp. Av 32.000 trainee-jobb, ett av socialdemokraternas viktigaste vallöften, blev det en handfull.

Vi kan konstatera att i Kävlinge är arbetslösheten bara hälften av Skånesnittet och en bra bit under rikssnittet. Samtidigt kan vi konstatera att näringslivet går bra i Kävlinge och företagsklimatet är bäst i Skåne och sjätte bäst i landet. Något som jag är stolt över, inte bara som politiker utan som företagare. Jobb skapas i huvudsak av företag, inte av regeringen. De absolut bästa arbetsmarknadsåtgärderna är att se till att företagen, i kommunen, i regionen och i landet, kan växa och anställa folk. Ett gott företagsklimat och högkonjunktur ger långt mycket bättre resultat på arbetslösheten än alla arbetsmarknadsprogram tillsammans.

Socialdemokraterna och Ylva Johansson verkar helt bortse från just det faktum att det råder högkonjunktur och det är den stora anledningen till att arbetslösheten minskar. Jämfört med de andra EU-länderna så har Sverige halkat efter. Sverige ligger nu på en 16:e plats i tävlingen om Europas lägsta arbetslöshet. Det är nu fler länder i EU som har lägre arbetslöshet än Sverige, än som har högre. När Ylva Johansson står i SVT och uttrycker sin glädje över att arbetslösheten sjunker i hela Europa och att hon gläds med de länder det går bra för är det två saker hon missar helt.

  • När Sverige hamnar på den nedre halvan inom EU är det ett tydligt kvitto på en misslyckad politik.
  • Har man satt upp en målsättning baserad på jämförelser med andra länder hamnar man längre och längre från måluppfyllelse för vart land som passerar oss i jämförelsen.

Sverige behöver en regering som satsar på företagande och ger förutsättningar för att riktiga jobb kan skapas. En regering som prioriterar arbete framför bidragsberoende. En regering ledd av Moderaterna. Om knappt ett år är det val då måste vi byta ut den Socialdemokratiska regeringen annars kommer vi att ligga i topp på arbetslöshetsrankingen – fast från fel håll.

Johan Ericsson
Ordförande Kävlingemoderaterna