Efter att ha sett kommentarerna på vår Facebook-sida den senaste veckan är det uppenbart att det finns en uppfattning bland socialdemokrater och andra vänstersympatisörer att den vinst som välfärdsföretag gör skulle vara pengar som kunde använts till mer välfärd om man drivit allt kommunal regi.

Det är en verklighetsfrånvänd uppfattning. I många fall, till exempel skolor och förskolor, får entreprenörerna precis samma peng som den egna verksamheten får per elev. För att kunna tjäna pengar, för att kunna göra vinst, krävs att man gör jobbet effektivare. Det skulle inte uppstå mer pengar om verksamheten utförs i egen regi.

Tror man att enda sättet att effektivisera en verksamhet är genom nedskärningar och försämrad kvalitet visar man tydligt att man inte har någon förståelse alls för vad företagande innebär.

Alla framgångsrika entreprenörer oavsett bransch, oavsett kund, vet detta. Alla företagare har råkat ut för att man har tappat ett kontrakt för att någon annan lagt ett bud som varit billigare. Det betyder inte att de gör ett sämre jobb för kunden, tvärtom oftast behövs både en effektivare verksamhet och höjd kvalité för att vara med i matchen.

Den dagen man inte har konkurrenter som sporrar kommer kvalitetsutvecklingen att avstanna eller i vart fall bromsas in.

De pengar som välfärdsföretagen och alla andra företag kan ta ut i vinst är en förutsättning för att företagare ska vilja vara företagare. Vinsten behövs för att bygga en buffert för framtiden, vinsten behövs för att kunna utveckla verksamheten och den behövs för att ägarna som investerat och riskerat pengar ska få ersättning för detta.

De flesta entreprenörer i välfärdsbranscherna har valt att ägna sig åt just det för att de har en tro på att de kan göra skillnad för eleverna, de äldre eller vilka andra deras verksamhet inriktar sig på. Flera av de som finns i Kävlinge kommun är små företag som drivs av eldsjälar. Hade de varit ute efter snabba pengar är jag helt övertygad om att de valt andra branscher.

Vi moderater vet detta. Vi vet att de flesta företagare är hårt arbetande människor som med sitt företagande utgör grunden för ekonomin i vårt samhälle.

Vår roll som politiker ska vara att ställa krav på vad vi får för pengarna och inte lägga oss i om företaget väljer att redovisa vinst eller ej. Vi ska se till att det finns ett kvalitetsgolv, inte ett vinsttak eller vinstförbud.

Johan Ericsson
ordförande Kävlingemoderaterna