2015 kom ett stort antal flyktingar till Sverige. Att ordna boende och integration till dessa är nu ett kommunalt ansvar. Med bosättningslagen gjorde den socialdemokratiska regeringen det lätt för sig. Skicka ut familjerna till kommunerna och säg ”Lös Problemet” ?
Det blir inte fler bostäder för man stiftar en lag. I Kävlinge byggs det mycket, men inte tillräckligt. Ett skäl till detta är att socialdemokraterna säger nej till alla byggplaner i de västra kommundelarna. Vi behöver bygga alla sorters bostäder, inte bara hyresrätter.

Man kan tro att paviljonger och andra tillfälliga bostadslösningar är billiga. Men det är en missuppfattning. En liten tvåa i paviljongboende kostar ungefär 15000:- i månaden om man räknar med att paviljongen ska användas i fem år.
Till sådana lösningar räcker inte den ersättningen som staten skickar med. Dessutom för kommunerna ersättning i två år, sen ska kostnaden gå på den kommunala budgeten.

När statistiken visar att det tar 7 till 9 år i genomsnitt innan flyktingarna är etablerade i samhället kommer flyktingmottagningen de kommande åren att bli en tung post för kommunerna. Vi måste ta vårt ansvar att också lösa bostadsfrågan så kostnadseffektivt som möjligt. Men socialdemokraterna kan ju tala om vilken del av verksamheten vi ska dra in på eller hur mycket vi ska höja skatten för att finansiera dyra lösningar. Dessutom är en lägenhet i det ordinära boendet det bästa för en lyckad integration.
Redan idag kan vi se att etableringsersättningen inte räcker de första från åren. Vi får ta av den kommunala budgeten för att finansiera både nyanlända och ensamkommande. 2016-2017 kostade de ensamkommande bara i Kävlinge kommun 200 miljoner varav 20 miljoner är kommunala pengar.

Det är vårt ansvar som politiker att ta ansvar för hela kommunen, för alla invånare, både de som redan bor här och de som kommer, och i det ansvaret är ekonomin en avgörande del.


Pia Almström
Kommunstyrelsens Ordförande (M)