Nedan följer resultatet av Kävlingemoderaternas provval. Detta ligger som grund till vår kommunlista som tas på nomineringsstämman / årsmötet den 26 februari. Av våra 167 röstberättigade röstade 84 stycken vilket är drygt 50%. Det motsvarar valdeltagande i provvalet 2014.
För komplett resultat samt detaljer –  vänligen se bifogad pdf-fil – provvalsresultat2017_detaljer.

1                         Boriana Åberg
2                         Johan Ericsson
3                         Pia Almström
4                         Annsofie Thuresson
5                         Thomas Lövskog
6                         Christian Lindblom
7                         Anders Lindvall
8                         Ulf Nordström
9                         Erik Åberg
10                       Patrik Bengtsson
11                       Alexandra Wallin
12                       Julia Stala
13                       Ulla Nordström
14                       Mikael Elmvik
15                       Kjell-Arne Ohlsson
16                       Maria Karlberg
17                       Johan Westin
18                       Margreth Holmström
19                       Anna Elmvik
20                       Gunnar Wiederhielm
21                       Catharina Thott
22                       Josefin Hylander
23                       Navid Ghannad
24                       Mats Henriksson
25                       Jan Oldén
26                       Magnus Netterheim
27                       Jan Wikhall

Vid frågor vänligen kontakta oss på info@kavlingemoderaterna.se

Styrelsen – Kävlingemoderaterna