Kalla Faktas avslöjande om brister inom SFI visar tydligt på behovet att följa upp entreprenörer och leverantörer. Så som lagen om offentlig upphandling är konstruerad finns det inget incitament för leverantörerna att se till att kunden är nöjd, än mindre får något extra. Vid nästa upphandling står alla hugade leverantörer på ruta noll. Bra eller dåligt utfört uppdrag sedan tidigare påverkar inte möjligheterna att få nästa uppdrag.

Trots det upplever jag att det många gånger finns en inställning inom offentlig verksamhet att har man upphandlat något så kommer det att lösas som avtalat. Och så är det säker i många fall, men i andra fall inte. Därför får uppföljning och kontroll aldrig nedprioriteras. Stockholms stad verkar enligt Kalla Fakta bara ha gjort planerade inspektioner – det är ju uppenbarligen inte gott nog.

Det som tydligt brustit i Astars leverans var att de vunnit upphandlingen på att de skulle ha dubbla lärare på lektionerna och sedan uppfyllde de inte detta. Dubbla lärare är något som Lärcentrum i vår egen kommun gärna skulle vilja ha, men inte kan lösa. Astar lovade alltså mer än vad kommunerna normalt klarar av själva. Men detta fråntar inte faktumet att det som är garanterat i en upphandling också ska levereras.

Lärarnas riksförbunds ordförande, Åsa Fahlén, går ut och kräver ett förbud mot SFI-utbildning i privat regi. Det är ungefär lika dumt som ett förbud mot kommunala grundskolor eftersom det finns kommunala skolor med katastrofala resultat. Det vi behöver är ett förbud mot dåliga skolor – oavsett vem som driver dem.

Johan Ericsson
ordförande Kävlingemoderaterna